Seweryn Jański. Splot

Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza na wystawę Seweryna Jańskiego pt. Splot, której wernisaż odbędzie się 16 września. Pokaz stanowi konsekwentne rozwinięcie wcześniejszych realizacji artysty.

Seweryn Jański, „Opary. Emalia”, olej na płótnie, 95x93, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Seweryn Jański, „Opary. Emalia”, olej na płótnie, 95x93, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cechą charakterystyczną prac artysty są powtarzające się, trójwymiarowe spiralne formy, które ujęte w ruchu stanowią motywy zarówno czysto abstrakcyjne, jak i pochodzące ze świata natury. Zgodnie z tytułem inspirację przy tworzeniu prac stanowiła sieć powiązań, sposób wzajemnego przeplatania się układów, które decydują o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu bądź innej struktury.

Wielobarwne, abstrakcyjne malarstwo Jańskiego balansuje między abstrakcją a realizmem, czy raczej surrealizmem. Jego niepokojące przedstawienia pozwalają wyodrębnić, rozpoznać fragmenty rzeczywistości, ale ich powierzchowne, najbardziej oczywiste znaczenia zatracają się w metaforach. Przyglądając się pół-abstakcjom i nad-rzeczywistościom Jańskiego, zanurzonym w metaforach i historycznych cytatach intensywnym plamom i kreskom trudno też nie dostrzec, jak silny jest w tych pracach swoisty intelektualizm.

W pracach Jańskiego uchwycona zostaje struktura tworząca sieć wzajemnych połączeń, złożoność układu, który ma przywracać równowagę pomiędzy poszczególnymi jego częściami. Obserwujemy zjawiska nawarstwiania się, rozdzielania, pochłaniania. Mogą one kojarzyć się z narządami ludzkimi, ale też z naturą w szerszym ujęciu. Ten żywy organizm, zmieniające się formy stają się mapą zapisu osobistych zmagań i doświadczeń. Mówią o naszej kondycji, oddziaływaniu i jedności ze światem natury.

Seweryn Jański – urodził się w 1981 roku. Dyplom uzyskał w 2009 roku na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kończąc Wydział Malarstwa i Rzeźby. Jest autorem wystaw indywidualnych, brał udział w kilkunastu wystawach grupowych prezentowanych w Polsce, Niemczech, Irlandii, Słowacji. W 2011 roku został wyróżniony na Wrocławskim Biennale Młodej Sztuki. Zajmuje się głównie malarstwem. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Seweryn Jański Splot
Od 12 września do 2 października 2016 roku
Wernisaż: 16 września 2016 roku, godz. 18.00
Galeria Sztuki w Legnicy

Dodaj komentarz