Miejsce – Wystawa zbiorowa

Galeria Foksal w Warszawie zaprasza na wystawę zbiorową pt. Miejsca. Punktem wyjścia całego projektu Galerii Foksal jest idea „miejsca” rozumianego wielorako: jako pewien archetyp, aksjomat, miejsca w przestrzeni, miejsca w historii i miejsca symbolicznego. Tytuł nawiązuje również do sformułowanego przez krytyków Galerii Foksal w 1966 roku manifestu: „Wprowadzenie do ogólnej teorii miejsca”, odnoszącego się do definicji wystawy i roli artysty w definiowaniu, stwarzaniu „miejsca”.

Brownik, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Brownik, bez tytułu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wrześniowa wystawa Miejsce. A Place, chociaż wpisuje się w ogólną ideę projektu, mówi o tym, co znajduje się poza „miejscem”, poza galerią. Relacje prywatne i zawodowe, współczesny internetowy model artystycznego Grand Tour, to wszystko ma wpływ na wybory artysty i jego drogę „do miejsca”. Poznane w tej podróży osoby są prawdziwe lub wymyślone, a relacje z nimi głębokie lub zdawkowe. Ich śladów zwykle nie rejestruje „miejsce” rozumiane jako przestrzeń wystawiennicza. W relacji artysty z miejscem pojawia się hierarchia, która wcześniejsze doświadczenia prywatne i zawodowe artysty spycha na drugi plan. Wrześniowa wystawa jest próbą rozciągnięcia idei miejsca o podróż, innego artystę, artystyczną inspirację i marzenie o nowych miejscach.

Artyści, którzy w przeszłości mieli swoje indywidualne wystawy w Galerii Foksal, zaprosili do wystawy artystów, z którymi współpracują, chcieliby pracować lub których prace pragnęliby zobaczyć w Galerii. Honza Zamojski i Tiril Hasselknippe oraz Tomek Mróz i Dominika Olszowy zdecydowali się na stworzenie wspólnych prac. Bownik postanowił wejść w dialog z Piotrem Uklańskim. Pozostali artyści nie nawiązali dialogu artystycznego na wystawie.

Galeria Foksal od początku funkcjonuje jako miejsce jednoczące artystów, kuratorów, krytyków i publiczność. Wystawa Miejsce. A Place to okazja do fizycznego spotkania i wymiany doświadczeń artystów i kuratorów z Polski i zagranicy. Wystawie towarzyszy panel dyskusyjny z udziałem Sandro Droschla (dyrektor Künstlerhaus w Grazu), Sohraba Mohebbi (kurator Redcat w Los Angeles) i Peter Flemming (artysta i niezależny kurator z Montrealu). Paneliści odniosą się do rozważań na temat znaczenia miejsca i przestrzeni artystycznej w kontekście współczesnej globalizacji w sztuce oraz w odniesieniu do własnych instytucji.

Artyści: Kuba Bąkowski, David Borawski, Bownik, Peter Flemming, Tiril Hasselknippe, Jacek Malinowski, Tomek Mróz, Dominika Olszowy, Radek Szlaga, Stachu Szumski, Piotr Uklański, Honza Zamojski.

Miejsce. A Place
Kuratorka: Justyna Wesołowska
Od 16 września do 18 listopada 2016 roku
Wernisaż: 16 września 2016 roku, godz. 18.00
Galeria Foksal w Warszawie
Panel towarzyszący wystawie:
17 września, godz. 14.00
budynek SARP w Warszawie

Dodaj komentarz