• 2016-09-15

Ginące języki świata

Do Wilamowic – miasteczka na małopolsko-śląskim pograniczu – przybędą m.in.: meksykańscy Indianie, mieszkańcy normandzkiej wyspy Guernsey, celtyccy Mańczycy, Łemkowie, Kaszubi, a także naukowcy z Polski, Holandii i Wielkiej Brytanii. Wszystko to za sprawą języka wilamowskiego – ginącego języka rodem ze średniowiecza, którego używa już tylko kilkadziesiąt osób.

Kobiety w tradycyjnym stroju wilamowskim, fot. Justyna Olko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kobiety w tradycyjnym stroju wilamowskim, fot. Justyna Olko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na jedenaście dni września Wilamowice staną się światowym centrum badawcze wymierających języków. W trzytysięcznym miasteczku leżącym pod Bielskiem-Białą naukowcy, eksperci, aktywiści i zaproszeni przedstawiciele mniejszości etnicznych i językowych będą uczestniczyć w seminariach i warsztatach poświęconych ratowaniu ginących języków. Jednym z założeń tego spotkania jest opracowanie podręcznika do nauki języka wilamowskiego dla młodzieży i osób dorosłych. Zaproszeni goście, wraz ze społecznością lokalną, będą pracować również nad koncepcją muzeum w Wilamowicach.

To spotkanie jest częścią długofalowego projektu, którego celem jest rewitalizacja języków zagrożonych wymarciem, w tym języka wilamowskiego. Kluczowe dla tych działań okazało się pozyskanie prestiżowego europejskiego grantu w programie Horyzont 2020 (Twinning). Grant został przyznany międzynarodowemu konsorcjum naukowemu pod kierunkiem Wydziału „Artes Liberales” UW. Koordynatorką projektu jest dr hab. Justyna Olko, która od lat zajmuje się badaniem i rewitalizacją ginących języków.

W Wilamowicach gościć będą meksykańscy Indianie, mieszkańcy normandzkiej wyspy Guernsey, celtyccy Mańczycy, skandynawscy Saamowie, Buriaci z Mongolii, Baskowie, Szkoci, górale spiscy, Niemcy karpaccy mówiący po hopgarcku, a także z mniejszości z Polski: Kaszubi, Łemkowie, Ślązacy, Huculi i Poleszucy. Będą dzielić się swym doświadczeniem, a także dyskutować nad rozwiązaniem problemów i wyzwań, jakim próbują stawić czoła.

25 września lokalni aktywiści zaprezentują inscenizację poematu Wilamowianina, Floriana Biesika, pt. Óf jer wełt (Na tamtym świecie). Biesik, zainspirowany Boską Komedią, w 1921 roku przeniósł ją na grunt wilamowski – niebo, czyściec i piekło w jego poemacie zaludnione są przez współczesnych mu Wilamowian. Będzie to już trzeci (po Małym księciu i Hobbicie) spektakl w całości wystawiony w języku wilamowskim.

Ginące języki świata
Od 18 do 28 września 2016 roku
Wilamowice

Dodaj komentarz