Czy sztuka ma granice?

Po wakacyjnej przewie Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie zaprasza na kolejny wykład Magdy Ujmy z cyklu Po co sztuka? / Co po sztuce? Poruszone zostanie zagadnienie performatywnego charakteru sztuki współczesnej i teorii dotyczących wzajemnych relacji sztuki i rzeczywistości.

Magda Ujma, „Po co sztuka? Po co sztuce?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Magda Ujma, „Po co sztuka? Po co sztuce?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykliczne spotkania Po co sztuka/Co po sztuce? poświęcone są aktualnym tendencjom w kulturze, ze szczególnym naciskiem na sztuki wizualne. Jest to próba ukazania najnowszych nurtów artystycznych zarówno w kontekście polskim jak i europejskim. Chodzi o przybliżenie pewnych charakterystycznych i ważnych zjawisk w sztuce współczesnej, o możliwość zapoznania się z najbardziej istotnymi terminami opisującymi te zjawiska, jak i artystami odgrywającymi najbardziej znaczącą rolę w ich powstawaniu i funkcjonowaniu. Konwersatoria/wykłady są prowadzone w przystępnym języku, ale bez ryzyka utraty ich wartości merytorycznej. Przeznaczone są zarówno dla licealistów jak i studentów, osób zainteresowanych sztuką współczesną. Mają za cel ułatwienie orientacji w najbardziej aktualnych tendencjach, jak i wskazanie na szeroki kontekst socjologiczny, filozoficzny, estetyczny i historyczny omawianych tematów.

Osoba prowadząca wykłady, Magda Ujma jest absolwentką historii sztuki (KUL) i zarządzania kulturą (Ecole de Commerce, Dijon). Od lat aktywna jest nie tylko jako krytyczka sztuki, lecz również jako niezależna kuratorka wystaw. Zawodowo związana była z tak prestiżowymi miejscami jak Muzeum Sztuki w Łodzi czy krakowski Bunkier Sztuki. Należała do redakcji Kwartalnika Literackiego „Kresy”. Zrealizowała kilkadziesiąt znaczących wystaw w różnych galeriach. Jest autorką książki Sztuki wizualne. Sztuka i skandale. Prowadzi blog komentujący aktualne wydarzenia i zjawiska sztuki współczesnej zatytułowany Krytyk sztuki na skraju.

Szczegółowy harmonogram spotkań na stronie MOS.

Magda Ujma, Czy sztuka ma granice?
14 września 2016 roku, godz. 18.00
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz