Crushed Blue, Janusz Jerzy Cywicki

Od 11 września Galeria u Piotra w Arboretum w Bolestraszycach zaprasza na wystawę instalacji Crushed Blue autorstwa Janusza Jerzego Cywickiego.

Janusz Jerzy Cywicki, „Crushed Blue” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Janusz Jerzy Cywicki, „Crushed Blue” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Janusz Jerzy Cywicki o projekcie:

Projekt dotyczy badań nad rozwojem i nowymi możliwościami swobodnego kreowania w oparciu o papier i jego właściwości jako materii, obiektu wyjściowego do dalszych przetworzeń w formie działań pośrednich i bezpośrednich. Drugim, nie mniej ważnym aspektem, jest poszukiwanie, tworzenie własnego języka, swoistej gramatyki wizualnej, umożliwiającej (przy użyciu technik jednorazowych lub powielanych) równie swobodne artykułowanie założonych treści i kontekstów w sferze przekazu, przesłania.

Celem jest swobodna, jednostkowa i jednorazowa kreacja unikatowa, będąca bezpośrednim zapisem oddziaływania autora zarówno na materię jak i na przekaz. Chodzi tutaj o możliwość swobodnego kreowania otwartych formalnie wielowymiarowych działań przestrzennych. Trójwymiarowe obiekty, instalacje, mobile, formy organiczne, a także wiele dalszych form anektujących światło, ruch, przestrzeń i wykorzystujących dźwięk, przestrzeń dźwiękową, uwalnia współczesne media od dotychczasowego uzależnienia związanego z reżimem technologicznym, kierując poszukiwania w obszary zunifikowanego formalnie przekazu multimedialnego, uwzględniającego interaktywność odbiorcy.

Moje obecne realizacje sprowadzają się w zasadzie do swobodnej budowy trójwymiarowych obiektów i instalacji, których forma uzależniona jest przede wszystkim od przestrzeni którą anektują, a także od swoistej aury miejsca czy aktualnych uwarunkowań i zależności. Te same elementy mogą być przy tym wielokrotnie wykorzystywane w kolejnych realizacjach w zależności od nowych sytuacji czy potrzeb. Tak konstruowane obiekty tworzą za każdym razem budują zupełnie nowe formy, a co za tym idzie także nowe przesłanie, uzależnione od wielu (subiektywnych i obiektywnych) czynników, determinujących ich ostateczną wartość.

Janusz Jerzy Cywicki – Studia na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu m.in. w pracowni malarstwa prof. Zdzisława Kępińskiego, a następnie Tadeusza Brzozowskiego, pracowni litografii prof. Lucjana Mianowskiego i pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych prof. Antoniego Zydronia, gdzie realizował własny program studiów. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1976. Stypendysta Rządu Królestwa Belgii w HISK, Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpia. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, Wojewody Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki i European Artists e.V. (EAA) w Niemczech

Crushed Blue, Janusz Jerzy Cywicki
Od 11 do 30 września 2016 roku
Wernisaż 11 września 2016 roku, godz. 15.00
Galeria u Piotra w Arboretum w Bolestraszycach

Dodaj komentarz