Książka żywa

Pomysł wystawy Książka żywa narodził się dwa lata temu, kiedy wraz z wykładowcami, doktorantami i studentami Wydziału Grafiki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przygotowywała wystawę Grafika Gra Sztuki. Okazało się wówczas, że wiele osób, które przede wszystkim tworzą różne formy graficzne, multimedialne, malarskie, rzeźbiarskie i całkowicie wirtualne, stale odwołuje się do „idei księgi/książki”, nawet jeśli postać dzieła jest z pozoru daleka od formy woluminu.

„Książka żywa" (źródło: mat. pras. organizatora)

„Książka żywa" (źródło: mat. pras. organizatora)

Stąd wzięła się idea wystawy opartej na kilku prostych pytaniach – dlaczego właśnie książka stale inspiruje, prowokuje, męczy, zastanawia, skąd bierze się potrzeba refleksji nad jej kształtem, w równej mierze istotnym, jak przekaz, który niesie. Dlatego w katalogu wystawy znaleźć można wypowiedzi artystów trzech pokoleń – odpowiadają oni na pytania, jak wyobrażają sobie książkę idealną i jak przewidują przyszłość książki.

Dlaczego książka? Ponieważ obok obrazu (malowanego, rysowanego, fotografowanego lub wykonanego w technikach graficznych), obok rzeźby (jako obiektu oglądanego z zewnątrz z różnych stron – przestrzennego), dzieła architektury (obiektu nie tylko widzianego z zewnątrz, ale także od środka), filmu (liniowej sekwencji obrazów wszelkiego typu i wykonanego we wszelkich technikach) stała się powszechnie przyjętą formą dzieła sztuki. Jej istotą jest sekwencyjność: następstwo i powrót. Książka wyznacza porządek czasu i jednocześnie pozwala go zawrócić.

Księga jest też symbolem trwania i wiedzy. Sztuka książki łączy wiele dziedzin, często uważa się, że wyrasta z tradycji druku i sztuk graficznych, ale dobrze wiemy, że księgi bywały kamienne, drewniane, żelazne, pisane i rysowane ręcznie, powielane i unikatowe. Na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii książka zawsze była wyzwaniem wyobraźni, realizowana niemal we wszystkich pracowniach, także malarskich, rysunkowych, multimedialnych. Na wystawie pokazane zostaną zatem różne sposoby myślenia o książce i tworzenia jej formy. Trzy pokolenia twórców (w sumie prace 46 artystów) aktywnych w warszawskiej ASP – i nagradzanych niemal na całym świecie –spotkają się na wystawie, aby przypomnieć jak żywym fenomenem artystycznym i nową polską specjalnością artystyczną jest zmaganie się książki z nieksiążką.

Wystawie towarzyszy trzyczęściowa konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Kurator wystawy: Dorota Folga-Januszewska (Zakład Teorii Wydziału Grafiki ASP w Warszawie)

Artyści biorący udział w wystawie: Jacek Ambrożewski, Emilia Bartkowska, Marta Basak, Katarzyna Betlińska, Patrycja Bliuj-Stodulska, Michał Chojecki, Agnieszka Cieślińska, Agata Dudek, Sofia Estrada-Osmycka, Anna Filipczak, Mariusz Filipowicz, Zofia Frankowska, Stanisław Gajewski, Henryk Gostyński, Magda Grabowska, Piotr Grabowski, Monika Hanulak, Krzysztof Jabłonowski, Maciej Januszewski, Zygmunt Januszewski, Grzegorz Jarzynowski, Rita Kaczmarska, Paweł Kastusik, Anna Koźbiel, Rafał Kucharczuk, Laura Kudlińska, Aniela Kupiecka, Wojtek Kwiecień-Janikowski, Grażka Lange, Aneta Lewandowska, Mateusz Machalski, Lech Majewski, Sławomir Marzec, Paweł Nowak, Magdalena Nowakowska-Troniewska, Jacek Ostaszewski, Błażej Ostoja Lniski, Alina Potemska, Andrzej Rudziński, Jan Rusiński, Natalia Sajewicz, Justyna Sokołowska, Aleksandra Tubielewicz, Kuba Turczyński, Maria Vesela, Andrzej Węcławski, Ryszard Winiarski, Jakub Wróblewski, Basia Żuchowska

Książka żywa
Od 19 września do 14 października 2016 roku
Galeria Salon Akademii
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dodaj komentarz