• 2016-09-07

Obszar wspólny, obszar miejski

Od 7 do 11 września w Częstochowie odbędzie się Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej ART.eria.

6. Festiwal Sztuki ART.eria, proj. Łukasz Piskorek (źródło: materiały prasowe organizatora)

6. Festiwal Sztuki ART.eria, proj. Łukasz Piskorek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Amerykański filozof Michael Hardt i włoski myśliciel Antonio Negri w swojej książce Imperium postanowili poddać intensywnemu badaniu ponowoczesny kapitalizm, trafnie zauważając, że współczesna rzeczywistość pogrążona jest w kryzysie prawa wartości. Negri sformułował teoretyczny projekt dobra wspólnego, czy też raczej „tego co wspólne”, które wywodzi się bezpośrednio ze sfery produkcji, definiowanej współcześnie jako praca biopolityczna. A czym ona jest? Jak twierdzą autorzy Imperium, „jest to praca, której wytworami są afekty, relacje społeczne, wiedza, obrazy, informacja, kody, formy życia i podmiotowości, która jest w coraz większym stopniu autonomiczna wobec kapitalistycznej kontroli”.

6. już odsłona Festiwalu Sztuki ART.eria odbywającego się w przestrzeni publicznej Częstochowy stanie się polem artystycznych, a także biopolitycznych eksploracji badających miejskie obszary tego, co wspólne i przede wszystkim społeczne, traktując je, w myśl teorii Hardta i Negriego, jako „niewyczerpane źródło kreatywności i innowacji”. Zaproszeni artyści: Agata Zbylut, Agata Lankamer, Aleka Polis, Alicja Rogalska, Bogna Burska, Emilia Dudziec, Krzysztof Maniak, Maciek Chodziński, Szymon Motyl, Grupa FRiKO zaangażują mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w budowaniu platformy wzajemnej komunikacji, która będzie sprzyjać integracji, zaangażowanej rozmowie, jak i wymianie doświadczeń. Różnorodne, interdyscyplinarne realizacje twórców będą aktywizować mieszkańców do podejmowania działań w przestrzeni miejskiej, oswajania i nadawania jej nowych znaczeń. Grupa FRiKO zaprosi publiczność na pięciodniowy piknik w samym sercu Częstochowy, czyli w III Alei, która na co dzień wykorzystywana jest głównie jako strategiczny punkt przejścia, nie wymagający żadnego aktywnego zaangażowania. Szykowanie wspólnych posiłków i grillowanie w centrum miasta stanie się przede wszystkim pretekstem do spotkań, przywracając tej części Częstochowy prawdziwie publiczny charakter.

Tymczasem Krzysztof Maniak przygotuje specjalną instalację, wpisującą się w działania land artowych artystów. Maniak stworzy niewielki biały kubik, nawiązujący bezpośrednio do twórczości konceptualnego artysty Sol Le Witta. Zostanie on przysypany ziemią i nasionami trawy. Praca Maniaka będzie powoli poddawana procesom dojrzewania, nieustannej zmiany i wystawiona na działanie natury, nad którą człowiek nigdy nie będzie mógł przejąć absolutnej kontroli. A Agata Zbylut przygotuje realizację o symptomatycznym tytule Robaczki Świętojańskie, składającą się z telefonów komórkowych z zielonymi wyświetlaczami, na których ukazywać się będą hasła z transparentów ludzi biorących udział w manifestacjach. Dla artystki robaczki świętojańskie stają się egzemplifikacją tajemnicy oraz obezwładniającego piękna – kuszą i zniewalają wzrok, rozbłyskując zielonymi korpusami na tle ciemnego nieba. Jednakże w kontekście działań Zbylut te niezwykłe owady nabierają również innego znaczenia – stają się symbolem relatywizmu, zacierania granic pomiędzy tym, co dobre, a co złe. Jej instalacja bezpośrednio podważa nieomylność rozumu, jego analiz i spostrzeżeń, co skłoni tym samym publiczność do weryfikacji własnych poglądów.

W trakcie tegorocznej ART.erii nie zabraknie również sporej dawki muzyki w wykonaniu Zespołu Nagrobki i Zespołu PMS, jak i okazji do żywiołowych, intelektualnych dyskusji, bo festiwal w przestrzeni publicznej to żywa, aktywna praca na miejskiej tkance, która ma służyć dobru indywidualnemu, dobru wspólnemu oraz przede wszystkim wypracowaniu zdolności do samodzielnego, krytycznego myślenia o otaczającej rzeczywistości.

Zuzanna Sokołowska

6. Festiwal Sztuki ART.eria
Od 7 do 11 września 2016 roku
Częstochowa

Dodaj komentarz