• 2016-09-01

My(d)lenie oczu

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie zaprasza na wystawę My(d)lenie oczu, której wernisaż odbędzie się 2 września.

„My(d)lenie oczu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„My(d)lenie oczu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Trwający od 2012 roku w Muzeum Historii Fotografii program edukacyjny Szkoła widzenia poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym widzenia i postrzegania rzeczywistości, a także tworzenia obrazów oraz ich dekodowania. Problem poznawany jest z różnych perspektyw – tak z perspektywy optyki, jak i psychologii widzenia oraz technologii tworzenia obrazu fotograficznego. Program został skonstruowany na zasadzie: uczenia i aktywizacji przez zabawę.

Program docelowo obejmować ma kilka korespondujących ze sobą elementów tworzących spójną całość. Pierwszym elementem była stworzona w 2012 roku strona internetowa. W roku 2015 powstała interaktywna publikacja książkowa oraz warsztaty edukacyjne, dwa kluczowe elementy programu, nagrodzone w prestiżowym Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015. W 2016, w ramach programu Szkoła widzenia, zrealizowana została wystawa My(d)lenie oczu.

Ekspozycja My(d)lenie oczu została pomyślana jako wędrówka przez liczne pułapki percepcyjne opierające się na iluzyjnych grach z kolorem i przestrzenią, a także z rzeczywistością i jej wizerunkami. W zamierzeniu autorów, wystawa ma dostarczać dużo dobrej zabawy i jednocześnie być inspiracją do głębszej refleksji nad szeroko rozumianym widzeniem.

Wystawa My(d)lenie oczu stała się też pretekstem do niecodziennej prezentacji zbiorów MHF, dość odległej od klasycznej galeryjnej prezentacji ciągów obrazów w ramach. Wykorzystane obiekty wciągają raczej w grę sensów i kontekstów, niż są przedmiotem kontemplacji. Mamy nadzieję, że odbiorcy po wystawie My(d)lenie oczu staną się bardziej świadomymi „patrzącymi”.

„My(d)lenie oczu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„My(d)lenie oczu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

My(d)lenie oczu
Kuratorzy:  Monika Kozień, Aneta Kopczacka, Zbigniew Prokop
Od 2 września 2016 roku do 8 stycznie 2017 roku
Wernisaż 2 września 2016 roku, godz. 18.00
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Dodaj komentarz