• 2016-08-30

Perły Muzyki Kameralnej

Centrum Kultury Dwór Artusa oraz Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają na koncert Moniki Orłowskiej, laureatki Nagrody Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Toruń 2016. Artystka wraz z akompaniatorem wykona perły muzyki kameralnej w aranżacji na skrzypce i fortepian. 1 września w CK Dwór Artusa zabrzmią utwory Schuberta, Prokofiewa i Ravella. Koncert poprowadzi Magdalena Cynk.

Monika Orłowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Orłowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Orłowska ukończyła z wyróżnieniem studia II stopnia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie skrzypiec dr. hab. Bolesława Siarkiewicza. W czasie studiów kształciła się również w klasie prof. Bartosza Bryły oraz prof. Jadwigi Kaliszewskiej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w kraju (Rybnik, Poznań, Warszawa, Toruń) i zagranicą (Litwa, Włochy). Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod okiem takich pedagogów, jak: prof. Marcin Baranowski, prof. Bartosz Bryła, prof. Vadim Brodski, prof. Jadwiga Kaliszewska, prof. Konstanty Andrzej Kulka, prof. Jacqueline Ross, prof. Krzysztof Śmietana. Jest dwukrotną stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Radosław Kurek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Radosław Kurek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Radosław Kurek – ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń pozostając jej asystentem w latach 2008-2009. Swój kunszt doskonalił pod kierunkiem wielu szeroko cenionych artystów takich jak Pavel Vernikov, Niklas Schmidt, Sebastian Hamann, Viera Nossina, John O’Conor, Ewa Pobłocka, Maja Nosowska czy Szabolcs Esztenyi. Od jesieni 2009 roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta, a w 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych.

Monika Orłowska | Perły Muzyki Kameralnej
1 września 2016 roku, godz. 19.00
Dwór Artusa w Toruniu

Dodaj komentarz