Wejdź do Otwartych Zabytków!

Obiekt lub dobro historyczne, naukowe, artystyczne i kulturowe. To definicja zabytku. Centrum Cyfrowe zaangażowało się w zadbanie o największe wartości minionych czasów. 4 lata temu zainicjowało projekt Otwarte Zabytki. Razem z internautami cały czas buduje serwis, który jest największą kolekcją zabytków w Polsce.

Otwarte Zabytki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Otwarte Zabytki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Otwarte Zabytki rozpoczął się w 2012 roku. tzw. Cyfrowym Czynem Społecznym – obywatelską akcją czyszczenia danych pochodzących z Rejestru Zabytków. Efektem działania było rozbudowanie oraz uruchomienie serwisu internetowego Otwarte Zabytki. Umożliwia on swobodne edytowanie katalogu oraz wykorzystanie aplikacji służących m.in. do monitorowania i alarmowania o stanie zabytków, do tworzenia mapy zabytków oraz dodawania nowych obiektów do wspólnego katalogu.

Otwarte Zabytki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Otwarte Zabytki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Skąd pomysł na połączenie otwartości, społecznego zaangażowania oraz popularyzacji polskich zabytków? Otwarte Zabytki to oddolna inicjatywa Centrum Cyfrowego skierowana do tych, którzy chcą uczestniczyć w społeczeństwie i życiu administracji publicznej. Centrum Cyfrowe zaczynając pracę nad projektem zajęło się tematem otwartych danych publicznych, który obecnie jest w rękach Ministerstwa Cyfryzacji (trwają prace nad rządowym programem otwierania danych publicznych). Był to punkt wyjścia do myślenia o zabytkach w kontekście danych dostępnych dla wszystkich ludzi. Oprócz samego serwisu Otwarte Zabytki prowadzone są działania edukacyjne i animacyjne, zachęcające do angażowania się w cyfrową ochronę zabytków w każdym zakątku Polski. Dzięki tzw. wizjom lokalnym wypracowywane są projekty mające na calu zwiększenie zainteresowania lokalnymi zabytkami. Duży nacisk położony jest na pracę społeczności lokalnej, a efekt tych działań to m.in. tworzenie oryginalnych spacerowników z wyróżnieniem tras wokół wybranych zabytków.

„Celem projektu jest dbanie o wspólne dziedzictwo kulturowe. Serwis Otwarte Zabytki skierowany jest dla internautów-amatorów, entuzjastów, jak również ekspertów w dziedzinie zabytków. Jest to próba zebrania wszystkich zaangażowanych w tego rodzaju czyn społeczny w jednym miejscu.” – mówi Alek Tarkowski Dyrektor Centrum Cyfrowego. „Efektem projektu ma być powstawanie największej w Polsce kolekcji opisów zabytków. Dzięki projektowi chcemy zwiększyć również zaangażowanie ludzi we wspólne opisywanie polskiej kultury i dbania o dziedzictwo kulturowe” – dodaje.

Jak działa sam serwis Otwarte Zabytki? Ważne! Nie jest to serwis informacyjny! Jest to jeden z przykładów działań crowdsourcingu – modelu współpracy, który dzięki dostępności do internetu umożliwia zmniejszenie kosztów komunikacji i koordynowania pracy. To jeden z przykładów działania w modelu roju, cyfrowego pospolitego ruszenia lub zwyczajnie mówiąc pracy społecznościowej dążącej do określonego celu. Co to oznacza dla projektu? Ludzie mieszkający w całej Polsce mogą w bardzo prosty sposób opisywać napotkane lub wybrane przez siebie zabytki. Wszystko dzieje się przez internet, więc zabytek może być dodany w kilka minut z dowolnego miejsca, ale z aktywną siecią internetową. Odwiedzając stronę projektu można sprawdzić jakie informacje o wybranych zabytkach wymagają uzupełnienia a przy okazji stać się współtwórcą największej kolekcji zabytków w Polsce.

Otwarte Zabytki
Centrum Cyfrowe w Warszawie

Dodaj komentarz