Malarstwo Włodzimierza Pawlaka w Galerii 72

Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej przygotowuje wystawę malarstwa i rzeźby Włodzimierza Pawlaka – jednego z najznamienitszych artystów polskich średniego pokolenia.

Włodzimierz Pawlak, „Malarstwo, rzeźba” (źródło: mat. pras. organizatora)

Włodzimierz Pawlak, „Malarstwo, rzeźba” (źródło: mat. pras. organizatora)

Autor pokazu – absolwent stołecznej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego w 1985 r., aneks do dyplomu u prof. Ryszarda Winiarskiego), już w czasie studiów dobitnie zaznaczył swoją obecność w obszarze sztuk wizualnych. Przynależąc do słynnej Gruppy – formacji artystycznej złożonej z sześciu młodych malarzy związanych z warszawską ASP (Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak), dał się poznać nie tylko jako bezkompromisowy twórca płócien, ale także poeta, performer, autor tekstów publikowanych na łamach Oj dobrze już – organu ugrupowania. Gruppa istniała jedną dekadę (1982–1992), ale jej członkowie – działając już w pojedynkę – wypracowali sobie pierwszoplanowe miejsca w polskiej sztuce współczesnej.

O pozycji Włodzimierza Pawlaka świadczą nie tylko indywidualne prezentacje w prestiżowych galeriach (duża monograficzna wystawa Autoportret w powidokach w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, 2008, której towarzyszyło obszerne wydawnictwo katalogowe), udział w wielu znaczących – w tym o zasięgu międzynarodowym – pokazach zbiorowych, ale także obecność jego dzieła w najważniejszych kolekcjach muzealnych.

Przez dwadzieścia lat – od 1986 do 2006 – prowadził działalność dydaktyczną w pracowni malarstwa na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego macierzystej uczelni, uzyskując stopień doktora habilitowanego.

Autor tworzy cykle malarskie, które kontynuuje przez długie lata. W Galerii 72 można będzie obejrzeć premierowy pokaz najnowszej serii płócien Tablice dydaktyczne, złożonej z 20 prac formatu 125 x 190 cm, datowanej na lata 2007–2010. O dynamicznym rysie kompozycje, nawiązujące do wykresów przedstawianych na tablicach szkolnych, zdradzają techniczną wiedzę autora. Wielowarstwowe współistnienie i przenikanie się figur, ideogramów, znaków wywiedzionych z języka geometrii, symbolizujących ogólnie wiedzę i kulturę, ewokuje optyczne efekty, spotęgowane oddziaływaniem koloru. Obok Tablic dydaktycznych, pokazane zostaną obiekty przynależne do – tworzonej od 1989 – serii Dzienniki. Rysunek tych prac, rytych ołówkiem w farbie, przybiera postać zapisu dni, tygodni, miesięcy, odmierzanych – jak mantra – repetycją siedmiu kresek przekreślonych kolejną. To szczególne, uporządkowane w rzędy pismo, jest formą notacji czasu, przemijania, swoistym przesłanie z dedykacją memento mori w tle. Dzienniki w 1990 przyniosły artyście nagrodę Grand Prix na 22 Festiwalu Malarstwa w Cagnes-surMer we Francji.

Przestrzeń Galerii 72 mieści jeszcze jeden – zainicjowany w 19996 – kameralny (33 x 24 cm każda z prac) cykl Notatki o sztuce, który pełni rolę malarskiego szkicownika i pola plastycznych dywagacji. W utworach tych, rozpisanych – jak w partyturze – na szereg sekwencji, główne zadania przypisane zostają formie, barwie i relacjom tych komponentów w przestrzeni obrazu. Ostatnio powstają także – tworzone wespół z córką Martą Katarzyną Pawlak – małe formy rzeźbiarskie, których układy wiąże geometria brył łączona z kolorem.

Artysta mieszka i tworzy w rodzinnym Korytowie, z dala od zgiełku i wielkomiejskiego blichtru. Wystawa w Galerii 72 przedstawia skromny jedynie wybór z obszernego oeuvre tego twórcy, już klasyka naszej współczesności, który nigdy nie idąc na skróty, dzień po dniu dedykuje się bez reszty obranemu medium.

Włodzimierz Pawlak, Malarstwo, rzeźba
Od 27 sierpnia do 31 października 2016 roku
Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej
Chełm

Dodaj komentarz