Mikołaj Chylak, Trzeci obraz

Galeria Sztuki Wystawa w Warszawie zaprasza na prezentacje malarstwa Mikołaja Chylaka pt. Trzeci obraz. Wystawa czynna jest od 19 sierpnia do 4 września.

Mikołaj Chylak, „Trzeci obraz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mikołaj Chylak, „Trzeci obraz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obraz jest czystym wytworem umysłu. Nie powstanie z porównania, ale z zestawienia dwóch mniej lub bardziej odległych rzeczywistości. Im dalszy i bardziej właściwy jest związek pomiędzy dwiema zestawianymi rzeczywistościami, tym silniejszy będzie obraz, tym większą emocjonalną moc i poetycką rzeczywistość uzyska. Dwie całkowicie niepowiązane rzeczywistości nie mogą być skutecznie zestawione. Nie powstanie wówczas żaden obraz. Dwie wytworzone rzeczywistości nie mogą zostać zestawione, są sobie przeciwne. Z takiego przeciwstawienia rzadko uzyskuje się jakąkolwiek moc. Dany obraz jest silny nie dlatego, że jest brutalny czy fantastyczny ale dlatego, że powiązanie idei jest odległe i właściwe – Pierre Reverdy L’Image.

Myślałem żeby wystawę zatytułować trzynasty lub dwudziesty pierwszy obraz jeśli zawisłoby na niej dwanaście, bądź dwadzieścia płócien. Jednak pojawiły się dwa problemy. Po pierwsze trudno mi jest przewidzieć, z wyprzedzeniem, z którym powstaje tekst, ile prac zostanie pokazanych, a po drugie w takim tytule pojawia się sugestia że chodzi o ten kolejny, jeszcze nie namalowany obraz. Nie jest tak. Tytuł należy traktować umownie. Nawiązuje on do obrazu, który ani na tej, ani na następnej wystawie, jako materialny przedmiot, nie może zaistnieć. Mimo iż jest, mam nadzieję obecny, zawieszony gdzieś pomiędzy istniejącymi obrazami. W mniejszym lub większym stopniu spaja je, chociaż dla każdego będzie wyglądał nieco inaczej. A pewnie będą i tacy, którzy wcale go nie odnajdą. Zresztą z pewnością znacznie trudniej jest go dostrzec, aniżeli obrazy znajdujące się na ścianach galerii. Sposób kładzenia farby, kolor, czy też podejmowane tematy można traktować, jako jego ślady. Nie jest to jednak żaden rebus, żadna gra w chowanego. Nikt niczego nie schował. Trzeci obraz jest czystym wytworem naszego umysłu, który powstaje z zestawienia ze sobą dwóch rzeczywistości, o ile powiązanie idei okaże się dostatecznie odległe i właściwe.

Mikołaj Chylak

Mikołaj Chylak, Trzeci obraz
Od 19 sierpnia do 4 września 2016 roku
Galeria Sztuki Wystawa w Warszawie

Dodaj komentarz