• 2016-08-18

Do sztuki gotowi start!

Przemierzając codziennie tę samą trasę, wtapiamy się stopniowo w pejzaż i zamykamy na bodźce z zewnątrz. By temu przeciwdziałać, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach realizuje od 2012 roku projekt Do sztuki gotowi start!, którego celem jest twórcza aktywizacja mieszkańców Katowic poprzez inicjowanie wydarzeń artystycznych w różnych zakątkach miasta.

„Do sztuki gotowi start!” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Do sztuki gotowi start!” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Formuła projektu jest podzielona na dwupłaszczyznowe, komplementarne działania: z jednej strony happeningi, performance’y, akcje przeprowadzane przez zaproszonych artystów, z drugiej: działania edukacyjno-animacyjne.

Akcje mają na celu wykreowanie kontrastujących z rzeczywistością sytuacji, które zmobilizują wyobraźnię, skłonią do zastanowienia się nad kluczowymi problemami, które nas dotyczą: tożsamością, kulturą, ekologią, itp. Strona edukacyjno-animacyjna projektu obejmuje działaniami dzieci, młodzież i osoby starsze. Spotkania o charakterze warsztatowym z artystami mają na celu ukazanie grupie różnorodności form wypowiedzi artystycznej, a poprzez włączenie uczestników zajęć do projektowania i realizowania akcji wraz z artystą, rozwinięcie samodzielnej aktywności twórczej.

Artyści 5. edycji: Maria Parczewska i Janusz Byszewski – kuratorzy Laboratorium Edukacji Twórczej CSW w Warszawie, Monika Goetzendorf-Grabowska – edukatorka, prezes inSEA Poland, Joanna Bronisławska / Asi Mina – muzyk, pedagog, animatorka kultury, Mirosław Kotowicz, Ewa Reymann – aktorzy Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum oraz Natalia Kucypera – animatorka kultury, Ewa Landowska – muzyk, kaligraf.

Harmonogram wydarzeń:

  • 21 i 28 sierpnia – akcje teatralne aktorów Teatru Ateneum
  • 3 września – warsztaty Asi Miny
  • 10 września – warsztaty i akcje Marii Parczewskiej i Janusza Byszewskiego
  • 4 i 25 września – warsztaty i akcja Ewy Landowskiej
  • 3 października – warsztaty Moniki Goetzendorf-Grabowskiej

Do sztuki gotowi start!
Od 21 sierpnia do 3 października 2016 roku
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Dodaj komentarz