Łemkowskie Jeruzalem

Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza od 17 sierpnia na wystawę prac artystów w różny sposób związanych z Łemkowszczyzną.

„Łemkowskie Jeruzalem” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Łemkowskie Jeruzalem” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Łemkowskie Jeruzalem gości w legnickiej Galerii po raz trzeci. Jest to projekt od 15 lat tworzony przez dwie artystki i kuratorki: Natalię Hładyk i Joannę Zemanek. Obejmuje  wystawę i plener artystyczny. Projekt odwołuje się do łemkowskich tradycji artystycznych i ma na celu integrację łemkowskiego środowiska, ale jest też otwarty na twórców innych narodowości.

Tytuł tegorocznej edycji projektu – Peryferie – odnosi się do peryferyjnej natury Łemkowszczyzny. Łemkowskie peryferie to peryferie terytorialne, polityczne, ale również światopoglądowe, kulturowe, a zatem i artystyczne. Peryferie to z jednej strony krańce, obrzeża większych, bardziej ekspansywnych formacji kulturowych; z drugiej – centralny punkt odniesienia dla osobowości ukształtowanych przez ten obszar.

Oglądając prace 14 artystów trudno znaleźć uzasadnienie dla nieco pejoratywnego nacechowania słowa peryferie. Wystawa prezentuje różnorodne prace, od typowo malarskich, poprzez rysunek i fotografię aż po klatki z nagrania wideo dokumentujące pewien performance. Peryferie tych twórców to nie kulturowy zaścianek, ale ich „nieusuwalny punkt odniesienia, miejsce i zarazem środek (…) [ich] dualistycznej struktury, (…) [który] ukształtował (…) [ich] jako ludzi (…) [ i] artystów” (Natalia Hładyk) i na zawsze zdefiniował ich spojrzenie na świat odzwierciedlone w ich twórczości.

„Łemkowskie Jeruzalem” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Łemkowskie Jeruzalem” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Łemkowskie Jeruzalem
Od 17 sierpnia do 4 września 2016 roku
Wernisaż: 19 sierpnia 2016 roku, godz. 18.00
Galeria Sztuki w Legnicy

Dodaj komentarz