• 2016-08-16

Pieśni bagien

Od 24 do 28 sierpnia na Woli Wereszczyńskiej odbędzie się festiwal Pieśni bagien. Muzyka tradycyjna Polesia.

„Pieśni bagien. Muzyka tradycyjna Polesia” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Pieśni bagien. Muzyka tradycyjna Polesia” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pieśni bagien to kameralny festiwal, który nawiązując do formuły „taborów”, tworzy okazję do bliskiego spotkania z wiejskimi śpiewakami i muzykami najstarszego pokolenia, do podjęcia samodzielnej praktyki śpiewu, gry i tańca. Służą temu warsztaty śpiewacze (4 grupy) i instrumentalne (skrzypce, harmonia), spotkania śpiewacze, potańcówki. i możliwość normalnej rozmowy z wybitnymi wykonawcami i znawcami poleskiej tradycji muzycznej. W programie seria koncertów pod wspólnym tytułem „poleskie międzyrzecza” oraz wspólny koncert pieśni religijnych a także kilkanaście prezentacji filmowych, wykładów, spotkań. Niektóre pozycje to efekt żmudnych poszukiwań archiwalnych i specjalnie organizowanych badań terenowych.

Wystąpią m.in Zespół śpiewaczy z Rozkopaczewa, śpiewaczki ze wsi Kokorica i Terebeń (BY), Silska Muzyka (Równe, UA), Zofia Sulikowska, Natalia Serbina (UA)  i kapela Edmunda Brożka.

Pieśni bagien. Muzyka tradycyjna Polesia
Od 24 do 28 sierpnia 2016 roku
Wola Wereszczynska koło Urszulina

Dodaj komentarz