Kult męskości

Galeria XX1 w Warszawie zaprasza na wernisaż wystawy Urszuli Dulewicz pt. Kult męskości, który odbędzie się 17 sierpnia.

Urszula Dulewicz „Kult męskości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Urszula Dulewicz „Kult męskości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Męskość to zespół cech typowych dla mężczyzny i określających mężczyznę. Obecnie wraz ze zmianami dotyczącymi roli kobiety w społeczeństwie i jej praw, ze zmianą podejścia do ciała ludzkiego, do seksualności i płciowości, został przekształcony także właśnie wizerunek i rola mężczyzny. Jesteśmy świadkami kryzysu nie tyle męskości, co definicji męskości, braku jednoznacznej i niezmiennej definicji męskości. W języku polskim słowo męskość jest też synonimem potencji płciowej mężczyzny lub potocznie nazwą organu płciowego mężczyzny. Penis, jak pisze David M. Friedman w książce Pan niepokorny. Kulturowa historia penisa, był od zarania dziejów czymś znacznie więcej niż tylko częścią ciała. Był miarą określającą pozycję i rolę mężczyzny na świecie. Nic dziwnego więc, że męskie genitalia stanowią do dziś dla wielu wyznacznik męskości.

Jeszcze do niedawna jedynie za sprawą penisa mogło powstać nowe życie. Przypisywano mu zatem władzę stwórczą, przypominającą boską moc. Świadomość tej władzy oraz władzy seksualnej odegrała olbrzymią rolę przy ocenie męskości mężczyzn poprzez pryzmat ich genitaliów. Penis stał się synonimem męskości i dla niektórych jest nim do dziś. Ubóstwiany, demonizowany, poddawany różnym analizom lub też upolityczniony, został jednak w końcu skonfrontowany z technologiami, osiągnięciami medycyny i stał się przedmiotem drastycznych kompleksów.

W obliczu tych przekształceń mężczyźni, dla których penis jest nadal miarą ich męskości, mają prawo czuć się niedowartościowani i zagubieni. Powołując się na słowa Friedmana, mężczyzna stojąc na schyłku patriarchalnego traktowania mężczyzn, stykając się do tego z dzisiejszymi dyskursami dotyczącymi płci i ciała, a który nadal jednak ocenia, definiuje i określa swoją męskość przez pryzmat penisa, to mężczyzna (który) doznał ostatecznego upokorzenia.

Kult męskości, Urszula Dulewicz
Od 17 sierpnia do 10 września 2016 roku
Wernisaż 17 sierpnia 2016 roku, godz. 18.00
Galeria XX1 w Warszawie

Dodaj komentarz