Cudze meble

30 sierpnia trafi do polskich księgarń debiut dramatyczny Magdaleny Miecznickiej, Cudze meble, kontynuujący najlepszą tradycję sztuk teatralnych Tadeusza Różewicza czy Sławomira Mrożka.

Magdalena Miecznicka, „Cudze meble” (źródło: mat. pras. wydawcy)

Magdalena Miecznicka, „Cudze meble” (źródło: mat. pras. wydawcy)

W Cudzych meblach zostały przedstawione losy rodziny, uwzględniające problemy współczesnej polskiej historii, czyli czasy PRL-u, a także emigracji i rozbicia rodziny w skutek zmian społecznych. W dramacie występują miedzy innymi trzy pokolenia silnych kobiet: babcia-matka-córka. Między bohaterami dochodzi do konfrontacji osobistych cierpień i eskalacji rodzinnych konfliktów i traum narodowych.

Tą jedną sztuką Magdalena Miecznicka udowodniła, że jest w Polsce najwybitniejszą Thomasą Bernhardą dramatu. Jest to kawał dobrej lektury i jeden z najlepszych tekstów dramatycznych, jakie w ostatnich latach czytałem.
Tadeusz Nyczek

Rodzina, w której się wychowaliśmy, to nasz podstawowy system moralny, i dlatego bunt przeciwko rodzinie przypomina wyciąganie samego siebie, jak Baron Munchausen, za włosy z bagna. Ta sztuka jest właśnie o próbie wyciągnięcia się za włosy z systemu moralnego własnej rodziny, o rozpaczliwym pragnieniu zabicia w sobie rodziny, która nas wychowała, stworzyła i często także zniszczyła.
Magdalena Miecznicka

Magdalena Miecznicka, Cudze meble
Premiera: 30 sierpnia 2016 roku
Wydawnictwo Sic!

Dodaj komentarz