Nowy Akcent

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Akcent”. Przeczytamy w nim m.in. rozmowę z prof. Bralczykiem i analizę dzienników popularnych polskich pisarzy przeprowadzoną przez Alinę Kochańczyk.

Kwartalnik „Akcent” (źródło: mat. pras. wydawcy

Kwartalnik „Akcent” (źródło: mat. pras. wydawcy)

Nowy tom „Akcentu” otwiera obszerna rozmowa z profesorem Jerzym Bralczykiem o relacjach między językoznawstwem a polityką, sposobach doskonalenia perswazyjności mowy czy manipulacyjnym charakterze debat publicznych. Jerzy Kutnik i Edyta Frelik z kolei przedstawiają z rozmachem kulturalne stolice świata. Sergiusz Sterna-Wachowiak dogłębnie analizuje radykalny, bliski mistyce gest przewartościowania „wszelkich więzów między przyczyną a skutkiem, dobrem a złem, wysokim a niskim, świątecznym a powszednim, sacrum a profanum” w liryce Wacława Oszajcy. O dziennikach najpopularniejszych współczesnych polskich pisarzy krytycznie wypowiada się Alina Kochańczyk. Prymasa Józefa Glempa wspomina Jan Władysław Woś. Mocne są prezentacje prozatorskie, zwłaszcza sugestywne i poruszające opowiadanie Piotra Piętaka o pewnym buncie. Ozdobę graficzną numeru stanowią błyskotliwe prace Janusza Stannego.

Kwartalnik „Akcent”
nr 3 (144) 2016

Dodaj komentarz