W dniach 7–9 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się Kongres Kultury organizowany z inicjatywy społecznej. Pod wezwaniem do jego zwołania podpisało się ponad 1100 osób – twórców, aktywistów, pracowników instytucji kultury, dziennikarzy oraz badaczy.

Kongres Kultury w Warszawie (źródło: mat. pras. organizatora)

Kongres Kultury w Warszawie (źródło: mat. pras. organizatora)

Kongres to przestrzeń dyskusji, w której udział może wziąć każdy. To miejsce, gdzie przedstawiciele różnych środowisk mogą zabrać głos, mając pewność, że głos ten będzie wysłuchany. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, diagnoza stanu kultury w Polsce, dyskusja o miejscu kultury w przemianach, jakich doświadcza Polska, Europa i świat, oraz autorefleksja nad odpowiedzialnością za nie środowisk i ludzi związanych z kulturą.

Program kongresowej debaty tworzą jego uczestnicy w procesie oddolnego wyłaniania tematów podejmujących ważne problemy kultury i środowisk z nią związanych: twórców, organizatorów, animatorów, producentów, osób zarządzających i tworzących polityki kulturalne oraz odbiorców. Podstawą procesu budowania programu Kongresu są stoliki tematyczne, czyli grupy robocze tworzone przez uczestników. Podczas sesji roboczych i debat sformułowane zostaną tezy o stanie obecnym i przyszłości kultury w Polsce. Posłużą one wypracowaniu praktycznych postulatów i rekomendacji.

Kongres jest realizowany dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób, przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy, przez Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie.

Inicjatorzy i organizatorzy serdecznie zapraszają do współtworzenia Kongresu Kultury 2016.

Zbierzmy się!

Kongres Kultury
Od 7 do 9 października 2016 roku
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Dodaj komentarz