Kreacje intymności

Będzie to przekrojowa prezentacja dorobku Richarda Hessa, jednego z najważniejszych współcześnie żyjących rzeźbiarzy niemieckich, którego rzeźby znajdują się w wielu europejskich instytucjach i prywatnych zbiorach. Prace artysty zostaną zaprezentowane po raz drugi w Polsce, tym razem w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Richard Hess (źródło: materiały prasowe organizatora)

Richard Hess (źródło: materiały prasowe organizatora)

Korzeni estetyki Hessa należy szukać w wielu źródłach. Z jednej strony jego rzeźby to formy klasyczne, bliskie europejskiej kulturze, z drugiej – silne przerysowanie proporcji przywodzić musi na myśl echa sztuki Azji i Pacyfiku. Hess interesuje się ludzkim indywiduum i jednostką, często osobniczym przeżyciem, ale potrafi tworzyć przejmujące portrety osadzone społecznie, historycznie czy nawet politycznie. Ponadto, choć skupia się na postaciach ludzkich, to widać u niego silną skłonność do manipulacji fakturą rzeźby, do uwypuklania roli materiałów i powierzchni, czasami też wręcz do skupienia się na wyrwanym z kontekstu fragmencie. Wreszcie – mówiąc o emocjach, rozumie i cierpieniu, Hess pochyla się jednocześnie nad cielesnością człowieka.

Richard Hess, Kreacje intymności
Od 4 sierpnia do 18 września 2016 roku
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dodaj komentarz