V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki

5 sierpnia w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego – oddziale Muzeum Zamojskiego w Zamościu – odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy: V Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki pt. Dwa światy.

Dariusz Mlącki „V Zamojskie Biennale Sztuki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dariusz Mlącki „V Zamojskie Biennale Sztuki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piąta edycja Biennale Dwa światy zorganizowana w hołdzie wielkiemu poecie Bolesławowi Leśmianowi, mieszkańcowi dawnego Zamościa, odnosi się do dwoistości światów występujących w jego poezji, w twórczości plastycznej, bywa, że i w życiu człowieka. Związki poety z Zamościem sięgają lat 1922–1935, w których Bolesław Leśmian mieszkał wraz z rodziną, prowadził kancelarię notarialną ale nade wszystko pisał wiersze.

Wystawa ma charakter międzynarodowy. Uczestniczy w niej 32 artystów o różnorodnej ekspresji twórczej i pracujących w różnych dziedzinach sztuki. Do grona miłośników poezji Leśmiana i Zamościa, obok artystów z: Bułgarii, Rosji, Słowacji, Mołdawii biorących udział w poprzednich edycjach, dołączyli artyści z Włoch, Francji i Niemiec. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ok. 100 dzieł sztuki, które wprowadzą widza w sferę wyobraźni skoncentrowanej wokół świata twórczej wyobraźni. Skłonią do własnych poszukiwań i odniesień, jednocześnie wskazując obfitość i różnorodność w jej interpretacji.

Wystawa jest refleksją nad transcendencją człowieka we współczesnym świecie. Udział biorą artyści: Krzysztof Marek Bąk, Eugeniusz Delekta, Katarzyna Handzlik, Zofia Kosiorek-Poździk, Zygmunt Jarmuł, Alicja Kowalska i Donat Kowalski, Stanisław Mazuś, Lidia Małyszko-Ramik, Tadeusz Ramik, Dariusz Mlącki, Katarzyna Orthwein, Barbara Szubińska, Wojciech Zembrzuski, Marian Molenda, Elżbieta Hałasa, Włodzimierz Pastuszak, Łucja Piwowar-Bagińska, Milena Romanowska, Agnieszka Sitko, Maja Wojnarowska, Joanna Brześcińska-Riccio Massimo Facheris, Marta Gierut, Annamaria Maremmi, Maria Rita Vita , Agnieszka Szenberg, Karol Mazuś, Tomasz Bełech, Bogusław Bodes, Maria Małyszko-Jarzębicka, Elżbieta Gnyp.

Wystawa zakorzeniona jest w obszarze tradycji sztuki, ale jednocześnie otwarta na nowe rozwiązania, nowe media i nowe przestrzenie artystycznej wypowiedzi. Wśród prezentowanych na wystawie dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, reliefu są prace sztuki nowych mediów (formy grafiki komputerowej). Po raz pierwszy na leśmianowej wystawie zaprezentowana będzie interpretacja świata poezji Leśmiana wyrażona w tkaninie artystycznej.

Barbara Szubińska „V Zamojskie Biennale Sztuki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Barbara Szubińska „V Zamojskie Biennale Sztuki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawie towarzyszy katalog opatrzony wstępem o twórczej inspiracji poezją Bolesława Leśmiana Sztukpiękność poezji Leśmiana autorstwa dr hab. Krzysztofa Marka Baka, Myśląc o Polsce… Lodovika Gieruta oraz o partnerstwie artystycznym Vittorio Guidi, reprodukcjami dzieł prezentowanych na wystawie, biogramami artystów, wierszami Bolesława Leśmiana oraz fotografiami Zamościa z czasów obecności w nim poety oraz dzisiejszego.

Wystawa ze zbiorów Leśmianowej Kolekcji Sztuk  w terminie lipiec – sierpień 2016 roku będzie wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi Szczebrzeszyn Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.

V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki
Organizator: Zamojskie Towarzystwo Renesans
Partner: Muzeum Zamojskie w Zamościu.
Kuratorka biennale: Elżbieta Gnyp
Od 5 sierpnia do 30 września 2016 roku
Muzeum Zamojskie w Zamościu

Dodaj komentarz