Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chrzcie, a baliście się zapytać…

31 lipca na Zamku Królewskim  w Warszawie odbędzie się dzień atrakcji towarzyszący wystawie Sacrum Poloniae Iubileum 966 – 2016, która trwa od  czerwca do sierpnia.

Denar księcia Bolesława Chrobrego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Denar księcia Bolesława Chrobrego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest przystępną prezentacją wątków i zjawisk związanych z początkami państwa polskiego i jego chrystianizacją. Ich ilustracją są wyjątkowe obiekty o znacznej wartości historycznej i artystycznej. Publiczność będzie miała okazję podziwiać prawdziwe skarby, niektóre rzadko eksponowane, a wśród nich Sakramentarz tyniecki o kilkudziesięciu kartach barwionych purpurą i pisanych złotem. Okazale zdobiony kodeks to najstarszy rękopis liturgiczny znajdujący się nieprzerwanie w polskich zbiorach od XI stulecia. Z wprowadzeniem nowej religii i budową organizacji kościelnej jest związana wyjątkowa czara włocławska. Wykonana w X wieku należy do najstarszych naczyń liturgicznych zachowanych w naszym kraju.

Oś wystawy stanowi świetna replika słynnych drzwi gnieźnieńskich, które zostały stworzone w 2. połowie XII wieku do katedry w Gnieźnie. To jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki romańskiej, przedstawiające żywot św. Wojciecha.

Zwieńczeniem ekspozycji jest zaś replika kopii włóczni św. Maurycego, jednego z najważniejszych insygniów władzy cesarskiej, podarowana przez cesarza Ottona III księciu Bolesławowi Chrobremu w 1000 roku. Dzieło to pozostaje pierwszoplanowym symbolem suwerenności państwa polskiego.

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Toruniu i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Komisarze wystawy: dr hab. Przemysław Mrozowski i dr Przemysław Deles

Program:

  • godz. 11.00 – Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chrzcie, a baliście się zapytać… – spacer  historyczny połączony z zajęciami plastycznymi (przeznaczony dla rodzin). Prowadzenie: Dorota Szczocka i Daniel Artymowski
  • godz. 11.00 – Pogański książę możny wielce… Barbarzyńskie królestwa przyjmują chrzest – wykład. Prowadzenie: Sławomir Szczocki, Sala Kinowa
  • godz. 12.00 – Rozmowy Mistrza Długosza z Kallimachem, czyli jak to z chrztem Polski było – spektakl teatralny Teatru Atlantis, Loża Masońska
  • godz. 11.30 i 13.00 – oprowadzanie po wystawie przez kuratora ekspozycji, dr. Przemysława Delesa
  • godz. 13.00 – Początki Mieszka I – wykład. Prowadzenie: dr. hab. Piotr Żmudzki, Sala Kinowa

Dzień atrakcji towarzyszący wystawie Sacrum Poloniae Iubileum 966 – 2016  
31 lipca 2016 roku
Zamek Królewski w Warszawie

Dodaj komentarz