Warszawie – Hanna Haska

Tekę grafik Zmartwychwstałe Miasto rodzi ludzi Nieśmiertelnych Hanna Haska dedykuje rodzinnemu miastu – Warszawie. Te grafiki to autorska próba opowiedzenia o unikalnej przestrzeni Warszawy przełomu XIX–XXI wieku, w trakcie jej trzech najbardziej dynamicznych przeobrażeń. W dwóch z nich autorka mogła uczestniczyć osobiście – jest warszawianką z kolejnych pokoleń. Historia umieściła ją w samym centrum przemian.

Hanna Haska „Zmartwychwstałe miasto rodzi ludzi nieśmiertelnych” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Hanna Haska „Zmartwychwstałe miasto rodzi ludzi nieśmiertelnych” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Z okna rodzinnego M2 artystka mogła obserwować bezpośrednio jak przestrzeń wokół przekształcała się, jak następowały kolejne fazy de – i – rekonstrukcji. Skala prezentacji, skala przetaczających za oknami wizualiów stały się dla niej źródłem inspiracji artystycznych. Fascynowała dynamika materii architektonicznej i ładunek informacji, którą z sobą niosła.

Hanna Haska mówi: „Architektura stanowi dla mnie niezwykłą metaforę; jest najtrwalszą formą sztuki, gdzie przez wiele setek lat myśl budowniczych pozostaje wciąż dostępna uważnym obserwatorom”.

Hanna Haska – Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1976). Dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Kontynuowała edukację w Kansas City Art Institute, USA i w Digital Media Studio przy Uniwersytecie Toronto, Kanada. Specjalizuje się w grafice artystycznej przy użyciu rysunku i technik cyfrowych. Tematyka; tożsamość kulturowa i mistyka. Tworzy teki grafik Archiwum Miejsc i Podróże Mistyczne poświęcone podstawom kultury Europy oraz autobiograficzne Zmartwychwstałe Miasto dedykowane miastu stołecznemu Warszawie i jego dramatycznej historii.

Zmartwychwstałe miasto rodzi ludzi nieśmiertelnych, Hanna Haska
Od 1 do 13 sierpnia 2016 roku
Wernisaż 1 sierpnia 2016 roku, godz. 18.00
Galeria Lufcik w siedzibie ZPAP w Warszawie

Dodaj komentarz