• 2016-07-30

Konstelacje 2

Brak wiary dzisiaj w siłę obrazu, tego że może jeszcze dla nas otwierać jakąś prawdę, obserwujemy w mnożących się estetyzacjach impulsu wizualnego, zagłębianiu w fakturę jego bezdźwięcznego reliefu. W epoce reprodukcji, sztuka stała się obszarem konstelacji, wzajemnych wpływów i odniesień a w końcu apriopryacji jako odpowiedzi na pustą plamkę jego medium. Podmiot fotografii w tradycyjnym tego słowa rozumieniu zaginął.

Kazimierz Malewicz „Czarny kwadrat na białym tle” 1915 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kazimierz Malewicz „Czarny kwadrat na białym tle” 1915 (źródło: materiały prasowe organizatora)

A może jednak tutaj osiągnięty w końcu został triumf gestu poddawania w wątpliwość prawdy obrazu, która już nie zawłaszcza nowych obszarów poznania ale służy by ranić? „Tym co wyznacza dziś jednostkowość artysty jest konstelacja, czyli zbiór różnorodnych elementów, których nie łączy żadna nadrzędna figura czy pojęcie, a której sens wynika jedynie z napięć i korespondencji pomiędzy jej poszczególnymi składnikami” mówi Paweł Mościcki.

W epoce Konstelacji Galeria Asymetria proponuje nowy projekt wystawy: na pasie Konstelacji Benjaminowskiej Arno Gisingera pojawi się nowa warstwa obrazów skomponowana z próbek fotograficznych zbieranych w ciemni fotograficznej od 20 lat przez Bogdana Konopkę.

Artysta w rocznicę swoich urodzin naklei ocalone własne próbki na fakturę obecnej wystawy tworząc Konstelacje 2 by na niej później pojawiła się następna. Na odwrocie fotografii umieści listy pisane do nieżyjącej już córki. Będzie to nowy obraz dialektyczny którego pismo jednak będzie ukryte na odwrocie zdjęcia. „Albowiem nastanie każdej teraźniejszości, która w obrazie tego, co przeszłe, nie rozpozna się jako teraźniejszość w nim zapowiedziana, grozi jego bezpowrotnym zniknięciem” zauważa Rafał Lewandowski.

Bogdan Konopka – urodził się w 1953 roku, mieszka i pracuje w Paryżu. Fotograf, kurator i krytyk związany od roku 1994 z Pismem Artystycznym „Format”, oraz Kwartalnikiem „Fotografia” (2000–2012). Prowadził autorskie pracownie fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Fotografii w Arles we Francji, Warszawskiej Szkole Fotografii a od roku 2006 na Formation Supérieure w Ecole de la Photographie de Vevey w Szwajcarii. Laureat Grand Prix de la Ville de Vevey w Europejskim Konkursie Fotografii w 1998 roku. W swej twórczości preferuje fotografie analogową, najchętniej wielkoformatową. Interesują go problemy związane z przeźroczystością medium i możliwości rejestracji indywidualnych aspektów przeżyć duchowych nazywanych roboczo pejzażem wewnętrznym. W swych tekstach poświęconych fotografii – a najczęściej wybranym fotografom – odnaleźć można całe spektrum dostępnych dziś technik i metod obrazowania; także tych bez aparatu czy filmu. Są one najczęściej próbą zrozumienia możliwości komunikacji międzyludzkiej poprzez obraz fotograficzny we wszystkich jego postaciach.

Bogdan Konopka, Konstelacja 2
Od 27 lipca do 27 sierpnia 2016 toku
Galeria Asymetria w Warszawie

Dodaj komentarz