Mioduszewski mówi

Fundacja Nośna zaprasza na spotkanie z Michałem Mioduszewskim, artystą, animatorem działań kulturalnych o charakterze partycypacyjnym i społecznym.

Michał Mioduszewski, fot. Michał Ramus (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Mioduszewski, fot. Michał Ramus (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Mioduszewski sam siebie nazywa robotnikiem sztuki, którego żywiołem jest tworzenie ze społecznością. Artysta w pełni angażuje się w powstawanie swoich dzieł, a artefakt jest dla niego na równi istotny jak sam proces twórczy. Relacja z otoczeniem, odpowiadanie na potrzeby użytkowników przestrzeni, w której tworzy są dla niego najważniejsze. Dlatego podstawą inicjatyw Mioduszewskiego jest spotkanie, którego efektem są rozmowa, wymiana myśli, kumulacja energii i przede wszystkim wspólne działanie. Stawia sobie za cel aktywizowanie lokalnej społeczności i oswajanie jej ze sztuką w przestrzeni publicznej. Idea bezgotówkowej wymiany usług, którą zapoczątkował w projekcie Rewolucje powstają w kawiarniach (Cafe Fińska) w ramach 5. edycji Festiwalu Sztuki Wizualnych ArtBoom przewija się w większości jego działań. Wykorzystana została również w Domku Herbacianym oraz w 3 pokojach z kuchnią w Warszawie.

Spotkanie nie będzie miało formy wykładu, ale otwartej rozmowy na temat działań aktywizacyjnych, społecznej odpowiedzialności artysty i budzeniu w mieszkańcach poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za przestrzeń, której są użytkownikami.

Michał Mioduszewski, fot. Michał Ramus (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Mioduszewski, fot. Michał Ramus (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Mioduszewski — artysta, psycholog społeczny, animator działań kulturalnych. Absolwent Sztuki Mediów ASP w Warszawie i Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS. W 2010 roku w Parku Rzeźby na warszawskim Bródnie zapoczątkował działalność bezgotówkowego miejsca spotkań — Domku Herbacianego — i sąsiedzkiego kina na klatce schodowej. W tym samym roku w grupie studentów Pawła Althamera uczestniczył w Biennale Sztuki w Gwangju, a rok później w Moskwie. W 2013 podczas krakowskiego Grolsch Artboom Festival zainicjował bezpieniężną kawiarnię Cafe Fińska. Obecnie współtworzy 3 Pokoje z kuchnią — sąsiedzkie miejsce spotkań oparte na niefinansowej wymianie wiedzy.

Fundacja Nośna to organizacja pozarządowa powstała we wrześniu 2015 roku w Krakowie. Celem Nośnej jest promowanie młodych artystów oraz propagowanie nowych zjawisk w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki zaangażowanej i ruchów radykalnych. Nośna zajmuje się edukacją kulturalną, działalnością wydawniczą oraz działaniami na rzecz integracji środowisk twórczych, naukowych i społecznych. Współpracuje z oddolnymi inicjatywami i niezależnymi przedsięwzięciami w zakresie realizacji działań artystycznych i kulturowych.

Artist Talk: Michał Mioduszewski, Przestrzeń publiczna/przestrzeń pracy
Organizator: Fundacja Nośna w Krakowie
23 lipca 2016 roku, godz. 18.00
Spółdzielnia Ogniwo w Krakowie

Dodaj komentarz