Wszystkie zmory do piwnicy

Wszystkie zmory do piwnicy to zwieńczenie spotkań dyskusyjnych i warsztatów prowadzonych w Kronice przez artystów wizualnych. We współpracy z dziećmi powstały prace składające się na wystawę wypełniającą przestrzeń mieszkalną w kamienicy: cztery pokoje z pracownią.

„Wszystkie zmory do piwnicy”, fot. Agata Cukierska (źródło: materiały prasowe dystrybutora)

„Wszystkie zmory do piwnicy”, fot. Agata Cukierska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytuł wystawy opiera się na chęci oddzielenia elementów przestrzeni domu wywołujących lęk, wpływających na uczestników negatywnie oraz pozostawienia i abstrakcyjnego wzmocnienia elementów działających na jednostkę pozytywnie. Podczas poprzedzających warsztaty dyskusji poruszano tematy wokół indywidualnych potrzeb i marzeń związanych z praktyczną i metaforyczną przestrzenią otaczającą dzieci na co dzień, a także możliwości tworzenia poetyckich, pozytywnych przedmiotów domowego użytku wypełniających deficyty opiekuńcze i środowiskowe jednostki, uzupełniających niezbędne relacje, zwiększających samoakceptację oraz empatię.

Udział biorą: Natalia Bażowska, Hubert Czerepok, Elżbieta Jabłońska, Maciej Kurak oraz dzieci i młodzież z Bytomia

Wszystkie zmory do piwnicy
Kuratorki: Agata Cukierska i Katarzyna Kalina
Od 23 lipca do 1 września 2016 roku
Wernisaż 23 lipca 2016 roku, godz. 17.00
Kronika Centrum Sztuki Współczesnej w Bytomiu

Dodaj komentarz