Publicystyka Broniewskiego

29 lipca do księgarń trafią zebrane teksty publicystyczne Władysława Broniewskiego. Publicystyka została wydana nakładem Krytyki Politycznej.

Władysław Broniewski, „Publicystyka”, okładka książki (źródło: mat. pras. wydawcy)

Władysław Broniewski, „Publicystyka”, okładka książki (źródło: mat. pras. wydawcy)

Publikowana po raz pierwszy w jednym tomie różnorodna publicystyka Władysława Broniewskiego ukazuje poetę jako wnikliwego obserwatora życia kulturalnego i społecznego Drugiej Rzeczypospolitej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale przede wszystkim jako człowieka stojącego na pierwszej linii wydarzeń.

Broniewski pisze nie tylko o literaturze, filmie i teatrze, ale komentuje także wydarzenia historyczne, analizuje dramatyczne zagubienie ideowe młodzieży akademickiej u progu niepodległości, omawia wątpliwości związane z sytuacją Polski na przełomie lat 30. XX wieku, z przerażeniem obserwuje niewygasłą, pomimo doświadczeń II wojny światowej i Zagłady, atmosferę antysemityzmu.

Władysław Broniewski, Publicystyka
Premiera 29 lipca 2016 roku
Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Dodaj komentarz