Białystość

24 lipca w godzinach od 10.00 do 18.00 w Galerii Arsenał w Białymstoku odbędzie się pokaz wideo Mileny Korolczuk Białystość. Odbywa się on w ramach cyklu Niedziela z kolekcją, będącego sposobem na wspólne odkrywanie potencjału Kolekcji II Galerii Arsenał. Jej fragmenty organizatorzy udostępniają publiczności w postaci cotygodniowych ekspozycji filmów wideo ze zbiorów Galerii.

Milena Korolczuk, „Białystość” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Milena Korolczuk, „Białystość” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Praca Mileny Korolczuk jest autorefleksyjną etiudą na temat poszukiwania tożsamości, nieustannego procesu określania siebie wobec miejsca, tradycji i wartości. Artystka unika zawiłych rozważań, skomplikowanych metafor, hermetycznych odniesień do zasobów kultury, w której została wychowana. Język, jakim się posługuje, jest językiem wrażeń, zapamiętanych dźwięków i przeżyć wynikających z intensywnego, a przy tym kontemplacyjnego doświadczania rzeczywistości.

W wideo Białystość dźwięk jest wyznacznikiem nie tylko rytmu, któremu postać się poddaje, zachowując jednocześnie swoją autonomię, ale też ładu. Artystka obdarza go przy tym siłą ewokowania miejsca i upływającego czasu – odgłosy dobiegające z kościelnej wieży przypominają o kolejnych mszach, ich regularność sygnalizuje następujące po sobie pory dnia, te zaś porządek życia tradycyjnego społeczeństwa. W ukrytym za biciem dzwonu pierwiastku religii Karolczuk nie widzi źródła opresji, ale fragment własnej tożsamości. Nie tyle jednak podporządkowuje się temu, co niosą ze sobą miarowe uderzenia, ile czerpie z nich energię i inspirację.

Milena Korolczuk | Białystość
24 lipca 2016 roku, godz. od 10.00 do 18.00
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz