Stacja Muzeum

W Warszawie powstaje  nowe muzeum kolejnictwa. Taka placówka istnieje już w stolicy i działa na terenie nieczynnej stacji Warszawa Główna. Zarządzająca terenem spółka PKP chce jednak stację rozebrać, a na jej miejscu wybudować domy, biura oraz nowy przystanek dla pociągów. Muzeum kolejnictwa ma zostać przeniesione na Odolany.

Stacja Muzeum w Warszawie, proj. Forum Architekci (źródło: materiały prasowe)

Stacja Muzeum w Warszawie, proj. Forum Architekci (źródło: materiały prasowe)

Stacja Muzeum, choć powstanie na bazie istniejącego wcześniej Muzeum Kolejnictwa, będzie de facto nową placówką. Ma mieć bardziej interaktywny charakter centrum naukowo-rozrywkowego. Być może wkrótce się dowiemy, czy dołączy do innych powstałych niedawno muzeów związanych z techniką – jak wrocławskie Hydropolis czy gdańskie Hewelianum.

Stację Muzeum zaprojektuje wrocławska pracownia Forum Architekci. Zdobyli oni pierwszą nagrodę w rozstrzygniętym 12 lipca konkursie architektonicznym. Zwycięski projekt opracował zespół w składzie: Michał Goncerzewicz, Maciej Lose, Joanna Janikowska, Michał Romański, Kamil Boroński, Marcin Molik, technika kolejowa: Igor Gisterek. Zwycięstwo tej propozycji, jury tłumaczy tym, że w najlepszy sposób połączyła funkcjonalność terenów typowo kolejowych z możliwością stworzenia przestrzeni rekreacyjnej.

Koncepcję Stacji Muzeum współtworzą trzy wzajemnie uzupełniające się idee: idea wytworzenia kampusu muzealnego zamykającego atrakcyjną, publiczną i współdzieloną przestrzeń wewnętrznego placu – Parku Technicznego, którego ściany urbanistyczne formują trzy czytelne zespoły zabudowy: wrzeciono historycznej Stacji Postojowej Szczęśliwice, Wstęga Muzeów (Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Techniki, Muzeum Komunikacji Miejskiej), zespół hal taboru i technicznej oraz w przyszłości estakada Trasy N-S.

Idea zachowania unikalnego kompleksu wianka torowego wraz z towarzyszącą zielenią, otwartego charakteru domkniętej przezeń przestrzeni oraz przekształcenia jej w Park Rozrywki Kolejowej, z szeregiem atrakcji przejazdowych, w tym: domkniętej pętli kolejowej, rollercoastera i krótkiego toru. Idea integracji sąsiadujących zespołów zieleni i rekreacji w spójny system łączący się płynnie z dzielnicami mieszkaniowymi Włoch i Odolan, znajdujący kulminację w obrębie kampusu muzealnego.

Stacja Muzeum w Warszawie, proj. Forum Architekci (źródło: materiały prasowe)

Stacja Muzeum w Warszawie, proj. Forum Architekci (źródło: materiały prasowe)

Budynek Muzeum Kolejnictwa stanowi bramę na teren kampusu Stacji Muzeum. Jego front, ukształtowany w formie wielkiej witryny z ekspozycją 6 egzemplarzy historycznego taboru stanowi szyld, gablotę i ikonę kampusu odwołując się jednocześnie do dziecięcego marzenia – pudełka z kolejką H0. Poza elewacją frontową obiekt zorganizowano w sposób maksymalnie technologiczny i utylitarny – przyjmując zasadę kształtowania architektury jako tła dla ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznego programu Stacji Muzeum. Po obu stronach fasady Muzeum znajdują się aleje rozrządowe prowadzące do głównych stref publicznych kampusu – po stronie zachodniej jest to Aleja Kolejnictwa prowadząca do Kolejowego Parku Rozrywki, po stronie wschodniej zaś zadrzewiony Pasaż z placem zabaw dla najmłodszych i ogródkiem restauracyjnym, otwierający się na główną przestrzeń publiczną Stacji Muzeum – Park Techniczny i wieżę widokową.

Stacja Muzeum, proj. Forum Architekci
Stacja Muzeum w Warszawie

Dodaj komentarz