Miejsce, w którym nie byłem nigdy wcześniej

Wystawa pt. Miejsce, w którym nie byłem nigdy wcześniej prezentuje najnowsze dzieła pozyskane do Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych zestawione z innymi, utrwalonymi już w przestrzeni sztuki współczesnej obiektami z Kolekcji. Ekspozycję można oglądać we wrocławskim Muzeum Architektury do 14 sierpnia.

„Miejsce, w którym nie byłem nigdy wcześniej. Pokaz dzieł z Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Miejsce, w którym nie byłem nigdy wcześniej. Pokaz dzieł z Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od czasu inauguracji działalności DTZSP, która miała miejsce w 2004 roku we Wrocławiu, Stowarzyszenie konsekwentnie realizuje zadanie budowy reprezentatywnej, wyrazistej kolekcji sztuki współczesnej, składającej się z wybitnych dzieł, reprezentujących zarówno tradycyjne gatunki sztuk, jak i wielopostaciowe zbiory instalacji, dzieła sztuki medialnej czy archiwa.

Eksponowane we wnętrzach Muzeum Architektury dzieła referują różne postawy i formę, opisują także różne kategorie miejsc, kreśląc tezę, że sztuka wspiera poszukiwania człowieka w obszarze niezbędnej do jego funkcjonowania, szeroko rozumianej tożsamości. Począwszy od Andrzeja Dłużniewskiego, podejmującego w malarstwie wątek badań lingwistycznych, poprzez zakorzenione w instalacjach Grażyny Jaskierskiej-Albrzykowskiej nieodłączne relacje rzeźby i architektury, skończywszy na interwencji malarskiej Józefa Hałasa, która wskazuje na nierozerwalne związki człowieka z przyrodą, wszystkie te prace oferują namysł nad jednym z najbardziej centralnych motywów życia człowieka – miejsca, w którym on funkcjonuje.

Artyści: Andrzej Bator, Krystian Truth Czaplicki, Andrzej Dłużniewski, Miłosz Flis, Józef Hałas, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Zdzisław Jurkiewicz, Grupa LUXUS, Anna Stępkowska

Miejsce, w którym nie byłem nigdy wcześniej. Pokaz dzieł z Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Kuratorka: Anna Kołodziejczyk
Od 14 lipca do 14 sierpnia 2016 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz