• 2016-07-14

Lux in Oriente – Lux ex Oriente

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę przybliżającą historię 1050-letnich relacji państwa polskiego ze Stolicą Apostolską. Dziś jesteśmy na takim etapie historii, kiedy bardzo ważna staje się pamięć o naszych korzeniach. Ekspozycja – poprzez prezentację historii chrześcijaństwa na ziemiach polskich – pokazuje jednocześnie, jak można budować jedność, solidarność i braterstwo.

Kielich Kazimierza Wielkiego, ok. 1362 r., Muzeum Diecezjalne w Kielcach, fot. Andrzej Urbanowicz, Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kielich Kazimierza Wielkiego, ok. 1362 r., Muzeum Diecezjalne w Kielcach, fot. Andrzej Urbanowicz, Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lux in Oriente (Światło na Wschodzie) odnosi się do wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat, kiedy to państwo polskie przyjęło chrześcijaństwo. Z kolei terminem Lux ex Oriente (Światło ze Wschodu) określamy całą polską działalność ewangelizacyjną na przestrzeni wieków aż po dzień dzisiejszy” – mówi kurator wystawy, ks. dr Marek Rostkowski. Dodaje jeszcze, że ekspozycja przyjmie formę opowieści o postaciach – postaciach kluczowych dla okresu omawianego w każdej kolejnej części wystawy.

Wystawa będzie się składać z pięciu części:

  1. Polska Piastów (m.in. chrzest, Dagome iudex, śmierć św. Wojciecha, erygowanie struktur kościelnych, koronacja Bolesława Chrobrego, męczeństwo św. Stanisława Bpa, św. Jadwiga),
  2. Polska Jagiellonów (m.in. odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego, chrzest Litwy, św. Kazimierz, tytuł prymasa Polski, Jan Łaski, Stanisław Hozjusz, Unia brzeska),
  3. Rzeczpospolita Obojga Narodów (m.in. wolność religijna, wojny z Turcją, Jan III Sobieski, nuncjatura w Polsce),
  4. W niewoli (m.in. XIX w., powstanie listopadowe, powstanie styczniowe),
  5. Wiek XX – wiek krwi i chwały. Zwieńczeniem będzie ukazanie postaci Jana Pawła II, który połączył historię Polski z historią Stolicy Piotrowej.

Ekspozycja będzie obejmować przedmioty wystawione po raz pierwszy w Polsce (w większości eksponaty pokazane po raz pierwszy w historii), pochodzące ze zbiorów Watykanu (Apostolskiej Biblioteki Watykańskiej, Fabryki św. Piotra, Zakrystii Papieskiej, Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych, Muzeum i Archiwum Kongregacji Ewangelizacji Narodów, dawnej „de Propaganda Fide”, Tajnego Archiwum Watykańskiego, Papieskiej Biblioteki Misyjnej), a także ze zbiorów polskich diecezji (muzeów i archiwów z Krakowa, Poznania, Wrocławia, Kielc, Jasnej Góry, Lichenia), eksponaty z kolekcji państwowych (Biblioteki Narodowej, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Początków Państwa Polskiego Gnieźnie i Muzeum w Lublinie) oraz z kolekcji prywatnych.

Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii
Kurator: ks. dr Marek A. Rostkowski OMI
Od 24 lipca do 20 października 2016 roku
Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Zielona Brama

Dodaj komentarz