• 2016-07-13

Rybacy z przeszłości

Wystawa Rybacy z przeszłości prezentuje tradycyjne rybołóstwo – zajęcie odchodzące już do przeszłości – poprzez archiwalia oraz dawne narzędzia, zgromadzone w zbiorach Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie. Obecnie kolekcja liczy prawie 700 muzealiów, które w ponad 80 procentach zostały zgromadzone w okresie powojennym.

Z wystawy „Rybacy z przeszłości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Z wystawy „Rybacy z przeszłości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W działowym archiwum przechowywany jest interesujący i cenny zespół fotografii powstałych w pierwszych trzydziestu latach XX wieku, prezentujący życie i pracę ówczesnych rybaków pomorskich, narzędzia połowowe oraz przystanie morskie i rzeczne. Znajdują się w nim także zdjęcia dokumentujące rozwój powojennego rybołówstwa na Pomorzu Zachodnim. W zbiorze tym zgromadzono ponad 1600 zdjęć czarno-białych, kolorowych i wykonanych techniką cyfrową.

Wystawa Rybacy z przeszłości przedstawia tradycyjne śródlądowe i przybrzeżne rybołówstwo pomorskie poprzez charakterystyczne dla niego sprzęty. Należą do nich narzędzia kolne i haczykowe, na które nabijane są ryby, różnego rodzaju pułapki, do których zwierzęta wodne wpływają swobodnie, ale nie mogą już z nich wypłynąć, sieci, które więżą i oplatają ryby, oraz takie, które umożliwiają przygotowanie, użytkowanie, naprawę i transport wszystkich elementów potrzebnych do połowu.

Obraz tradycyjnego rybołówstwa łodziowego i dawnej codzienności pomorskich wsi na ekspozycji ukazują archiwalne fotografie uzupełniające ocalone w muzeum zabytki kultury rybackiej.

Na wystawie z eksponatami etnograficznymi korespondują zabytki archeologiczne, które pokazują niezmienną prostotę i doskonałość narzędzi służących rybakom od najdawniejszych czasów.

Trudna i często niebezpieczna praca związana z połowem pobudza wyobraźnię, dlatego też jest częstym tematem marynistycznym. Obrazy miedzy innymi Władysława Jarockiego, Łukasza Niewisiewicza, Otto Langego, Johannesa Mangelsa ilustrują i uzupełniają ekspozycję o zawodzie, który w coraz szybszym tempie przechodzi do przeszłości.

Rybacy z przeszłości
Kurator: Iwona Karwowska
Otwarcie: 15 lipca 2016 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 20 listopada 2016 roku
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 3

Dodaj komentarz