Spotkanie wokół wystawy Wacława Szpakowskiego

16 lipca w Muzeum Miejskim Wrocławia w Pałacu Królewskim odbędzie się spotkanie dla publiczności na wystawie Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie rytmiczne. Rozpocznie je kuratorka wystawy Elżbieta Łubowicz oprowadzaniem po ekspozycji. Następnie odbędzie się moderowana przez nią rozmowa z Anną Szpakowską-Kujawską (córką Wacława) oraz prof. Januszem Zagrodzkim (historykiem sztuki i kuratorem), zatytułowana Odkrywanie Szpakowskiego.

„Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie rytmiczne” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie rytmiczne” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

W trakcie oprowadzania kurator wystawy przedstawi Wacława Szpakowskiego jako jednego z wielkich pionierów sztuki abstrakcyjnej na świecie. Odwoła się do konkretnych dzieł, opisując autorską koncepcję artysty, która zakłada specyficzny sposób „czytania” jego rysunków. Zwróci uwagę na oryginalność założeń estetycznych Linii rytmicznych, rozwijanych równolegle z ideami europejskiej sztuki abstrakcyjnej, ale według innej formuły obrazu. Podkreśli także synkretyczność tych prac: usytuowanie ich na styku dwóch odrębnych dziedzin sztuki oraz nauki.

Natomiast Anna Szpakowska-Kujawska i prof. Janusz Zagrodzki – kluczowe osoby dla wprowadzenia twórczości tego artysty do sztuki współczesnej pod koniec lat 70., już po jego śmierci – opowiedzą o trudnym procesie rozpoznawania oryginalnych zasad estetyki zawartych w Liniach rytmicznych oraz o problemach związanych z przekonaniem ówczesnych specjalistów, że te „techniczne” rysunki są dziełami sztuki.

Na wystawie, oprócz rysunków, fotografii i szkiców artysty prezentowane są archiwalia związane z życiem i twórczością Szpakowskiego, animacje Linii rytmicznych opracowane przez Łukasza Gryndę, kompozycje muzyczne Barbary Konopki, a także interaktywna instalacja Linie algorytmiczne Pawła Janickiego, przy pomocy której można tworzyć nowe rysunki oparte na matematycznych algorytmach stosowanych przez artystę. Bieg nieprzerwanej linii tworzącej każdy z rysunków możliwy jest do śledzenia (także przez osoby niewidzące) na specjalnie wykonanych powiększonych replikach kilku prac.

Projekt zrealizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016; finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drugie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie rytmiczne
16 lipca 2016 roku, godzina 12.00
Muzeum Miejskie Wrocławia (Pałac Królewski)

Dodaj komentarz