Pany chłopy chłopy pany

Do 11 września w BWA Sokół w Nowym Sączu potrwają wystawy w ramach projektu Pany chłopy chłopy pany. Jego kuratorami są Wojciech Szymański oraz Magdalena Ujma.

Paulina Ołowska, „Stół z willi Kadenówka”, 2016, fot. Piotr Droździk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paulina Ołowska, „Stół z willi Kadenówka”, 2016, fot. Piotr Droździk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt artystyczny Pany chłopy chłopy pany poświęcony jest postrzeganiu wsi w kulturze przez pryzmat kolekcji muzealnych i etnograficznych. Składa się on z trzech zasadniczych części: dwóch wystaw oraz interdyscyplinarnego i naukowego panelu dyskusyjnego.

Część pierwsza przybrała formę prezentacji dzieł sztuki współczesnej na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego, oddziałów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Dzieła te w większości zostały wykonane na miejscu. Ich autorami są współcześni artyści, polscy i zagraniczni, a ich realizacje mają charakter instalacji in situ, jak również komentarza do samej idei skansenu jako kulturowego konstruktu o charakterze etnograficznym.

Część druga projektu to ekspozycja zorganizowana we współpracy Muzeum Okręgowego i BWA Sokół. Zaproszeni przez kuratorów artyści w przestrzeni galeryjnej BWA Sokół przygotowali realizację artystyczną bazującą na uprzednich badaniach archiwaliów i bardzo bogatej kolekcji (sztuki ludowej, fotografii i sztuki profesjonalnej o tematyce etnograficznej) zgromadzonych przez Muzeum Okręgowe. Realizacja ta przybrała formę zarówno składającej się z muzealnych archiwaliów i eksponatów instalacji artystycznej, jak również edukacyjnej i popularyzatorskiej wystawy tematycznej poświęconej zagadnieniu kolekcjonowania i pokazywania ludowości w tradycyjnym muzeum.

Dokumentacja obu wystaw zostanie ujęta w dwujęzycznym (polsko- i angielskojęzyczny) katalogu, który będzie zawierał teksty kuratorskie oraz problemowe poświęcone ludowości, etnografii oraz tworzeniu kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Katalog będzie podsumowaniem całego projektu.

Agata Biskup, „Fasada”, 2016, fot. Piotr Droździk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agata Biskup, „Fasada”, 2016, fot. Piotr Droździk (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach projektu zostanie zorganizowany także panel dyskusyjny z udziałem historyków, historyków sztuki, antropologów, socjologów i etnografów. Będzie on miał charakter naukowy i poświęcony zostanie zagadnieniu postrzegania wsi w XX i na początku XXI wieku. Odbędzie się na zakończenie wystaw.

Wątki takie, jak: kultura i sztuka ludowa, ich definiowanie, historia, ochrona, kulturotwórcza działalność mieszkańców wsi, a także temat specjalnego typu muzeum, jakim jest skansen, stają się we współczesnym polskim dyskursie naukowym, artystycznym i publicystycznym coraz bardziej popularne i ważkie. Dzisiejsza moda na ujawnianie chłopskich czy małomiasteczkowych korzeni stanowi objaw tej właśnie tendencji. Temat wiejskiego pochodzenia, kultury i wartości związanych z wsią oraz stosunku innych warstw społeczeństwa do chłopów jest coraz częściej poruszany przez dzisiejszych twórców filmowych, teatralnych, z dziedziny sztuk wizualnych i literatury. Rzadko kiedy jednak wyciąga się głębsze wnioski z faktu pochodzenia większej części polskiego społeczeństwa z miasteczek i wsi. Sądzimy więc, że proponowany przez nas panel dyskusyjny byłby znaczącym wydarzeniem i doskonałą okazją do poruszenia i przeanalizowania wymienionych powyżej zagadnień.

Pany chłopy chłopy pany
Od 24 czerwca do 11 września 2016 roku
BWA Sokół w Nowym Sączu
Park Etnograficzny w Nowy Sączu

Dodaj komentarz