• 2016-07-09

Cyber Akademia we Wrocławiu

Cyber Akademia to realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 międzynarodowy projekt rozwijający kompetencje medialne i komunikacyjne, dedykowany polskim i zagranicznym kadrom kultury. Będzie on trwał od 13 do 16 lipca we Wrocławiu.

Cyber Akademia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cyber Akademia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Głównym celem cyklu spotkań jest przygotowanie uczestników z całej Europy –  PR-owców, marketingowców, menedżerów kultury, krytyków sztuki, dziennikarzy, redaktorów i blogerów – do świadomego korzystania z zasobów nowych mediów, używania najbardziej aktualnych narzędzi oraz tworzenia procesów ułatwiających komunikację i przepływ informacji.

Cyber Akademia w 2016 roku odbywa się już po raz trzeci. Motywem przewodnim odbywającej się w 2016 roku odsłony Cyber Akademii jest komunikacja kulturalna w aspekcie lokalnym, kontynentalnym i globalnym.

Tematem edycji zatytułowanej Kontynent Kultury jest społeczeństwo Europy, które w XXI wieku funkcjonuje głównie w sieci i korzysta przede wszystkim z narzędzi dostępnych w internecie. Sieć stała się niejako „drugim kontynentem” – miejscem, które stanowi uniwersalną i wykraczającą poza jakiekolwiek granice terytorialne platformę wymiany danych. Nowy, cyfrowy kontynent stanowi źródło nieograniczonych kontaktów, polemiki oraz dyskusji, wiedzy i edukacji, ale jest także miejscem, które oddala nas od siebie ucząc wygodnych i opierających się na kompromisie rozwiązań. Podczas trzech sesji warsztatowych (odbywających się we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie) uczestnicy zapoznają się z innowacyjnymi sposobami informowania o kulturze i zobaczą, jak wykorzystywane mogą być w praktyce najnowsze technologie.

Cyber Akademia
Od 13 do 16 lipca 2016 roku
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Dodaj komentarz