IV Piotrkowskie Biennale Sztuki

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza czwartą edycję konkursu Piotrkowskie Biennale Sztuki. Celem jest konfrontacja artystów reprezentujących wszelkie stylistyki i formuły artystyczne poprzez prezentację prac zaliczanych do szeroko pojętej dziedziny/grupy sztuk wizualnych.

IV Piotrkowskie Biennale Sztuki – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

IV Piotrkowskie Biennale Sztuki – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biennale ma za zadanie nie tylko konsolidowanie środowiska artystycznego wokół cyklicznego wydarzenia artystycznego, ale przede wszystkim poszukiwanie nowych indywidualności twórczych, wskazywanie młodych lub nieznanych talentów artystycznych, którym trudno zaistnieć na coraz bardziej skomercjalizowanej polskiej scenie artystycznej.

Każda edycja Biennale to pretekst do prezentacji różnorodnych postaw twórczych, będących odpowiedzią i sposobem interpretacji jednego tematu za pomocą odmiennych form. Ukierunkowanie biennale na autentyczne problemy filozoficzne to także cecha wyróżniająca ten konkurs. Tytułowe tezy poprzednich edycji Biennale to „Koniec człowieka?” oraz „W postapokaliptycznym świecie. Iluzja czy droga wyjścia/dojścia ku?”. Tematem przewodnim obecnej edycji jest zagadnienie „Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?”.

Filozofowie, artyści, teoretycy kultury stoją przed szansą przybliżenia czy wręcz stworzenia nowego wizerunku człowieka. Czy nowy człowiek będzie istotą uwiedzioną przez najnowsze technologie i tzw. nowe media oraz skoncentrowaną tylko na konsumpcyjnym stylu życia? Czy sztuka elitarna ma jeszcze sens, a jeśli tak, to jaki? Gdzie szukać kulturowego oparcia, kiedy dotychczasowy świat jest coraz bardziej chaotyczny i eklektyczny w sztukach wizualnych? Może to być utopia konstruktywizmu, oniryzmu, surrealizmu czy krytyczny potencjał pop-artu.

Jeśli sztuka ma jeszcze odegrać ważną rolę w życiu człowieka, to powinna podejmować najważniejsze zagadnienia natury filozoficznej i naukowej, nawet na zasadzie intuicyjno-profetycznej (Kuba Bąkowski), a nie może być tylko decorum służącym jako ornament. Jej rola o potencjalne krytycznym, jak w twórczości Josepha Beuysa poszukującego „trzeciej drogi”, ale z przesłaniem etycznym w znaczeniu, w jakim formułował je np. Sebastião Salgado, jest nadal bardzo ważna.

Krzysztof Jurecki, przewodniczący jury konkursu

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy działający twórcy. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym powołane przez Organizatora jury dokona kwalifikacji prac do drugiego etapu. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 grudnia tego roku do 28 lutego 2017 roku. W tym celu należy przygotować Kartę zgłoszeniową oraz materiały zgodnie z parametrami określonymi szczegółowo w Regulaminie. Udział w pierwszym etapie konkursu jest bezpłatny. Skład jury, wraz z ogłoszeniem informacji o wyborze artystów wyłonionych do udziału w drugim etapie konkursu, podany zostanie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2017 roku. O wysokości nagród i wyróżnień organizatorzy poinformują po ogłoszeniu dotacji MKiDN oraz innych instytucji publicznych na rok 2017, nie później niż do końca maja 2017 roku.

IV Piotrkowskie Biennale Sztuki
Termin przesyłania zgłoszeń: od 1 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku
Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

Dodaj komentarz