Introdukcja Bartka Jarmolińskiego

Introdukcja to wystawa, która konfrontuje dwie twórcze postawy: mistrza symbolizmu, wybitnego polskiego malarza i rysownika Jacka Malczewskiego oraz artysty współczesnego – malarza, rysownika, performera Bartka Jarmolińskiego. Będzie ją można oglądać od 14 lipca w Muzeum Miasta Łodzi.

Bartek Jarmoliński, „Introdukcja”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartek Jarmoliński, „Introdukcja”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Polem konfrontacji twórczości obu artystów są z jednej strony portrety i autoportrety Jacka Malczewskiego – zarówno dzieła powszechnie znane i cenione, jak tytułowa Introdukcja czy Przekazanie palety, ale też rzadko upubliczniane prace z kolekcji prywatnych, jak rysunkowe głowy sióstr artysty z ostatnich lat jego życia, malarskie wizerunki jego dzieci, Autoportret z paletą z ok. 1921 roku, Faun z sakiewką z listu do Leona Wyczółkowskiego napisanego w 1892 roku czy Autoportret z Mieczysławem Gąseckim, znany też pod tytułem Dysputa. To bardzo osobiste wątki w autotematycznej, wizjonerskiej i wieloznacznej twórczości artysty, podobnie jak osobiste, by nie rzec intymne, fotografie dokumentujące różne momenty z życia malarza: bliskie mu miejsca, postacie, sytuacje, zdarzenia. Bartek Jarmoliński ingeruje w tę symboliczną, często z rozmysłem wykreowaną rzeczywistość, dodając do niej nowe treści i znaczenia, a tym samym wzmacniając przesłanie i współczesne oddziaływanie sztuki Malczewskiego.

Zdaniem wielu badaczy Jacek Malczewski nie miał ani bezpośrednich poprzedników ani dorównujących mu talentem i wyobraźnią kontynuatorów malarskich wizji, popartych imponującym warsztatem. Chociaż niewątpliwie jego twórczość silnie oddziałała na kolejne pokolenie polskich malarzy, a jednym z najbardziej znanych epigonów i dozgonnych wielbicieli jego talentu był Wlastimil Hofman. Może warto ponownie odczytać jego sztukę i upatrywać jego spadkobierców w surrealistach i powojennych wizjonerach? Może na naszych oczach odbywa się właśnie symboliczne przekazywanie palety, rozumianej jako posłannictwo artysty, źródło udręki ale i ekstazy dla wielu twórców? Jaka jest dzisiaj rola i znaczenie sztuki, kim jest artysta i czego oczekuje od niego współczesny widz? To uniwersalne pytania, na które odpowiedzi szukali zarówno młodopolscy symboliści, ale i twórcy działający w XXI wieku, tacy jak Bartek Jarmoliński – z wielkim zaangażowaniem penetrujący meandry sztuki, czego efektem jest niniejsza wystawa.

Wychodząc od konwencji pop-artu, plakatu i hiperrealizmu Bartek Jarmoliński wypracował własny styl, za pomocą którego komentuje otaczającą go rzeczywistość, eksponując szczególnie istotne dla siebie aspekty życia w obszarze społeczno- kulturowym. W swoich pracach: obrazach malarskich, fotografiach, rysunkach i filmach wideo, podejmuje problematykę człowieka XXI wieku funkcjonującego w świecie konsumpcji, mass-mediów, manipulacji wizerunkiem i konsekwencji zachwiania proporcji pomiędzy sferami sacrum i profanum. Z autoironią i dystansem tworzy również wizerunki własne, pokazując w nich oblicze wrażliwego artysty, który inspiracje czerpie ze współczesności, ale też z dziedzictwa kulturowego. Ciekawym wątkiem jego twórczości jest bowiem dialog z młodopolskim symbolizmem, podszyty wieloletnią fascynacją twórczością, zwłaszcza portretową, Jacka Malczewskiego. Artysta podejmuje dialog z duchowym dziedzictwem mistrza polskiego modernizmu, podzielając jego wizje i niepokoje egzystencjalne, dotyczące zwłaszcza posłannictwa artysty i roli sztuki w kreowaniu rzeczywistości, ale też w komentowaniu przeszłości.

Dodatkowym wątkiem interesującym Bartka Jarmolińskiego są relacje łączące Jacka Malczewskiego z jego rodziną i przyjaciółmi: synem Rafałem, córką Julią, z siostrami Heleną Karczewską i Bronisławą Malczewską, z Mieczysławem Gąseckim, których pokłosiem są obrazy malarskie i rysunki, dzieła bardzo osobiste, nierzadko opatrzone odautorskimi dedykacjami. Bartek Jarmoliński pojawi się na wystawie jako „towarzysz” Malczewskiego, eksponując swój wizerunek w fotografiach z Mistrzem wykonanych w miejscach bliskich Malczewskiemu, np. w Lusławicach , Tuligłowach, w ogrodzie krakowskiego domu na Zwierzyńcu. Na obrazach Bartek Jarmoliński pojawia się zamiast historycznych postaci, takich jak Mieczysław Gąsecki.

Biorąc zatem za punkt wyjścia dzieła Jacka Malczewskiego (Przekazanie palety z 1921 roku, Autoportret z Mieczysławem Gąseckim z 1922 roku, rysunkowy autoportret dedykowany Wyczółkowskiemu), Bartek Jarmoliński konfrontuje z nimi swoje wizerunki – w obrazach malarskich i fotografiach. Ekspozycja dwuznacznie zatytułowana Introdukcja, tak jak jeden z najbardziej znanych obrazów Jacka Malczewskiego, wskazywałaby też na inny aspekt relacji łączącej obu artystów – wspólną datę urodzin, przypadającą na dzień 14 lipca.

Bartek Jarmoliński, Introdukcja
Od 14 lipca do 9 października 2016 roku
Kuratorzy: Monika Nowakowska, Bartek Jarmoliński
Muzeum Miasta Łodzi
Łódź

Dodaj komentarz

Konkursy

Cytaty


Magazyn

Sonda

Działalność której instytucji zajmującej się promowaniem designu cenisz najbardziej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR