Rzeczywistość w dobie cyfryzacji

2 lipca w Trafostacji Sztuki w Szczecinie rozpocznie się pierwsza z serii prezentacji w ramach Sculpting (Virtual) Realities. Swoje prace pokaże Jeremy Couillard. Amerykański artysta zajmuje się badaniem przestrzeni cyfrowych wewnątrz i na zewnątrz komputerów.

Jeremy Couillard, „Out of Body Experience”, kadr z filmu, ośmiominutowa symulacja rzeczywistości wirtualnej, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jeremy Couillard, „Out of Body Experience”, kadr z filmu, ośmiominutowa symulacja rzeczywistości wirtualnej, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Hybrydowe formy rzeczywistości determinują nasze życie codzienne. Rzeczywistość nie jest ograniczona do paradygmatuprawdy, „bycia” versus „znaczenia”, lecz może być związana z naszą przestrzenią fizyczną, naturalną, z otoczeniem miejskim, z wirtualnymi światami naszego cyfrowego społeczeństwa. One współistnieją i przekładają się na techniki takie jak rozszerzona czy mieszana rzeczywistość, otwierając rozbudowane formy percepcji.

Spojrzenie widza/użytkownika jest pochłaniane, czasami w cielene doświadczenie zaangażowane jest całe ciało. W przeciwieństwie do rzeźby klasycznej, wirtualne obiekty charakteryzują się wyłącznie obecnością wizualną – w postaci znaków na powierzchni ekranu opartych na algorytmie, nie dzieląc tych samych warunków przestrzennych ze swoimi klasycznymi odpowiednikami. Rzeźbienie (wirtualnych) Rzeczywistości jest serią kilku jednoczęściowych prezentacji w TRAFO w Szczecinie, skupiającą zarówno artystów młodych, jak i doświadczonych pracujących w tym obszarze. Sprzeczność między wyraźną fizyczną nieobecnością i jednoczesną obecnością wirtualnych, cyfrowych obiektów jest czasami przenoszona z powrotem do rzeczywistości w postaci haptycznych, fizycznych obiektów tworzonych przy pomocy automatycznego, zaawansowanego procesu wydruku z danych cyfrowych. Jednocześnie kryteria rzeźbiarskie, takie jak plastyczność i wieloperspektywiczność, odgrywają znaczącą rolę dla obu form. Wystawa stawia pytanie o to, jak przystosowujemy nasze sposoby widzenia do ewolucji powstawania obrazu.

Jeśli realne jest to, co możesz poczuć, powąchać, posmakować i zobaczyć, to „realne” jest po prostu sygnałem elektrycznym interpretowanym przez twój mózg – mogliśmy dowiedzieć się z filmu Matrix.

Serię prezentacji rozpoczyna praca Jeremiego Couillarda Poza doświadczeniem ciała (2015), która zabiera widza w pasjonującą podróż przez surrealistyczny, psychodeliczny pejzaż zaludniony mieszkańcami jakby z innej planety. Patrząc przez okulary Oculus Rift, własne ciało wydaje się pozbawione ciężaru, fizycznie reagujące na tę absorbującą symulację będąc unoszone w nowej, wirtualnej rzeczywistości.

Jeremy Couillard – (ur. 1980, Livonia, Michigan) to artysta działający w Nowym Jorku. Couillard zgłębia przestrzenie cyfrowe wewnątrz i na zewnątrz komputerów za pomocą video i instalacji, używając oprogramowania do modelowania 3D, pracujących w czasie rzeczywistym silników graficznych, farby, plexi, itp. Tytuł magistra sztuk pięknych zdobył na Columbia University (2012), reprezentuje go galeria Louis B James w Nowym Jorku. Jest również wykładowcą Nowych Mediów w Queens, w Nowym Jorku.

Jeremy Couillard, Sculpting (Virtual) Realities 
Od 3 lipca do 21 września 2016 roku
Wernisaż: 2 lipca 2016 roku, godzina 19.00
Kuratorka: Ursula Ströbele
Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dodaj komentarz