Ojciec szklarz, matka szyba

9 lipca w krakowskiej galerii Henryk rozpocznie się wystawa Ojciec szklarz, matka szyba. Kurator wystawy Aleksander Celusta postanowił zaprosić artystów do współpracy szczególnego rodzaju – poprosił ich o zaprezentowanie na wystawie „wadliwych” dzieł sztuki.

Fot. Kasia Pierzchała (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Kasia Pierzchała (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kiedyś przechodząc obok kontenerów ze śmieciami znalazłem zniszczony obraz. Postawiony obok zielonego pojemnika mimowolnie przyciągnął moją uwagę. Niepasujący element w hierarchii odpadów przeznaczonych do segregacji. Nieudany? Niezgodny z wcześniejszym założeniem? Przeznaczony na straty i zapomnienie/zniszczenie. Fragment procesu twórczego, którego rezultat swój finał znalazł na wysypisku. Jego autorem okazał się być Tomek Kręcicki. Sytuacja znalezienia obrazu wśród sterty rozkładających się śmieci była dla mnie punktem wyjścia i inspiracją do stworzenia wystawy traktującej o współczesnej (nad)produkcji obiektów artystycznych, a idąc dalej o statusie dzieła i alternatywnym obiegu dzieł sztuki tj. odpadkach fabrycznych art worldu.

Swoją koncepcję postanowiłem zrealizować wysyłając do artystów i artystek maila z prośbą o udostępnienie na potrzebę wystawy swoich twórczych odrzutów, odpadów, obiektów z wadą, które zostały spisane przez nich na straty. Moja prośba spotkała się z różnymi reakcjami, a sama koncepcja „wady fabrycznej” i „odrzutu” zostały zinterpretowane przez artystów na odmienne sposoby. Jerzy Kosałka wykonał specjalnie na tę okazję nową pracę, która jest zapisem nieudanej próby skopiowania czarnego kwadratu na białym tle. Paweł Matyszewski poszedł natomiast w stronę dzieł porzuconych i na wystawie pokaże prace, których dotąd nie publikował. Tomek Kręcicki wyciągnął „śmieci” z odmętów swojej pracowni a Joanna Rajkowska podzieliła się jednym ze swoich porzuconych odlewów. W tym kontekście pojawiło się też pytanie o błąd i jego granice z którym każdy na swój sposób próbują pracować Kuba Ciężki i Adrian Kolerski.

Zebrane prace zostaną pokazane pod wspólnym, zbiorczym tytułem Ojciec szklarz, matka szyba. Sugeruje on właśnie tę część świata sztuki, która jest niedostępna. Z jednej strony przezroczysta i nieobecna a z drugiej strony celowo ukrywana przed wzrokiem z zewnątrz.

Artyści: Jakub Ciężki, Bartosz Czarnecki, Bartosz Kokosiński, Adrian Kolerski, Jerzy Kosałka, Tomasz Kręcicki, Paweł Matyszewski, Cyryl Polaczek, Joanna Rajkowska, Michał Sroka

Tekst: Aleksander Celusta, kurator wystawy

Ojciec szklarz, matka szyba
Od 9 do 23 lipca 2016 roku
Wernisaż: 9 lipca 2016 roku, godzina 19.00
Kurator: Aleksander Celusta
Henryk
Kraków

Dodaj komentarz