• 2016-06-27

Lamus Teatralny od dziś w Krakowie!

Dziś w Krakowie odbędzie się otwarcie Lamusa Teatralnego przy ul. Radziwiłłowskiej 3 – nowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego. Zwiedzający Lamus na własnej skórze będą mogli się przekonać, jak wygląda praca nad spektaklami – zarówno z perspektywy artystów sceny, jak i rzemieślników kryjących się po drugiej stronie kurtyny.

Lamus Teatralny w Krakowie - wejście (źródło: materiały prasowe)

Lamus Teatralny w Krakowie - wejście (źródło: materiały prasowe)

Budynek z 1896 roku powstał według projektu architekta Jana Rzymkowskiego. Przez ponad sto lat służył jako magazyn teatralnych środków inscenizacyjnych i kostiumów, dzisiaj za pomocą współczesnej techniki będzie odkrywać przed zwiedzającymi nieznaną historię teatru, archiwalne eksponaty oraz sylwetki aktorów. Lamus Teatralny stanie się wyjątkowym miejscem zarówno dla Teatru im. Juliusza Słowackiego, ponieważ znajdą się w nim m.in. nowoczesne magazyny i pracownie krawieckie, jak i dla wszystkich miłośników teatru w mieście i regionie, którzy będą mogli zwiedzić tu ekspozycję muzealną, wypożyczać kostiumy i rekwizyty, brać udział w warsztatach rzemiosł teatralnych, a nawet otwartych dla publiczności próbach spektakli.

Progresywne podejście do prezentowania zasobów teatralnych pozwoli użytkownikowi poczuć prawdziwego ducha dawnego teatru. Wnętrze budynku zostało zaprojektowane w sposób wychodzący poza schemat tradycyjnego muzeum lub galerii. Umiejscowiona w nim stała wystawa Lamus Teatralny to ekspozycja edukacyjna łącząca elementy multimedialne z namacalnymi teatralnymi artefaktami – oryginalnymi kostiumami, rekwizytami, kolekcją broni białej. Wystawa ma na celu popularyzować i przybliżać zwiedzającym fenomen sztuki teatru i rzemiosła teatralnego, oraz – w podstawowym zakresie – historię i współczesność Teatru im. Juliusza Słowackiego. Wiodącą zasadą ekspozycji jest interaktywność, mobilność, uczestnictwo i kreatywność zwiedzających, a także edukacja poprzez zabawę. Przestrzeń jest wielofunkcyjna, a narracja symultaniczna. Wszystko dzieje się tutaj jednocześnie, dokładnie tak jak podczas spektaklu w teatrze, gdzie nad efektem końcowym pracują wszyscy równocześnie, wykonując różne zadania.

Ekspozycja dzieli się na dwie główne sale (L i P), oddzielone drzwiami z wizerunkiem zabytkowej żelaznej kurtyny Teatru im. Juliusza Słowackiego z jej charakterystycznym ornamentem roślinnym – namalowanym przez Antona Tucha (autora fresków w gmachu Teatru). Kurtyna została bezpowrotnie utracona poprzez jej zamalowanie na początku XX wieku. Zwiedzający, przechodząc z jednej sali do drugiej, „przenikają” na drugą stronę kurtyny. Sala L to „awers” teatru – ekspozycja i jej poszczególne elementy dotyczą fenomenu teatralności – dotykalności, wizualności, zewnętrzności i zamierzonej sztuczności teatru (m.in. sztuki scenografii, kostiumu, charakteryzacji). Tu każdy jest widzem, uczestnikiem, może też na chwilę zostać artystą teatralnym. Możliwe będzie np. wirtualne wejście na scenę za pomocą interaktywnych okularów cyfrowych. Na dotykowych ekranach zwiedzający zobaczą filmy o Teatrze im. Juliusza Słowackiego, nagrania przedstawień, cyfrowe kopie fotografii teatralnych, projektów scenograficznych, kostiumów, militariów.

Sala P to „rewers” – sfera teatru zwykle przed oczami widza ukryta: przestrzeń ukazująca rzemiosło teatralne i proces tworzenia spektaklu. Tu każdy może na chwilę poczuć się „pracownikiem” teatru. Zwiedzający mogą wziąć udział w teatralnym karaoke, zwiedzić wirtualną garderobę aktorską, wirtualną kabinę inspicjenta oraz reżysera światła i dźwięku.

Lamus Teatralny w okresie wakacyjnym będzie dostępny dla zwiedzających nieodpłatnie.

Lamus Teatralny – otwarcie
27 czerwca 2016 roku
Kraków, ul. Radziwiłłowska 3

Dodaj komentarz