• 2016-06-27

Ziemiaństwo – kres epoki

87. numer kwartalnika „Karta” jest zbiorem świadectw ukazujących specyfikę losu ziemiaństwa do roku 1945. Fotografie z XIX i początku XX wieku wprowadzają w świat dworu i gospodarstwa ziemiańskiego, a relacje – wspomnienia i dzienniki – układają się w wielogłosową opowieść o odbudowie majątków po zniszczeniach I wojny, działalności ziemian w dwudziestoleciu i wreszcie ich dziejach w czasie II wojny, przynoszącej początek schyłku epoki.

Kwartalnik „Karta”, nr 87, 2016 rok – okładka (źródło: materiały prasowe)

Kwartalnik „Karta”, nr 87, 2016 rok – okładka (źródło: materiały prasowe)

W numerze:

  • Mężenin teozofów– obraz wakacji w majątku nad Bugiem, gdzie w międzywojniu spędzali wakacje członkowie Polskiego Towarzystwa Teozoficznego. W sielankowym otoczeniu urzeczywistniały się teozoficzne idee „braterstwa wszystkich ludzi”, rodząc głęboką więź, która stała się podstawą działalności konspiracyjnej tej grupy w okresie okupacji;
  • Cena przetrwania– relacja Heinza Hegera, więźnia obozu nazistowskiego, skazanego z paragrafu 175 – za homoseksualizm;
  • 2077 dni niewoli– wspomnienia Tadeusza Wegenera, aresztowanego drugiego dnia wojny i więzionego w oflagach aż do wyzwolenia;
  • Przystań w ruinach– obraz Węgorzewa 1945–47, zasiedlanego po II wojnie przez osadników z Kresów i całej Polski;
  • Fiasko pułapki– opis ucieczki z PRL-u Marka Walickiego, wieloletniego dziennikarza Radia Wolna Europa, i próby sprowadzenia go do kraju przez agenta bezpieki;
  • Teatr spotkań– scena jako rzeczywistość alternatywna wobec zakłamania lat 70., wyrażana przez Tadeusza Walendowskiego w podziemnym piśmie „Teatr Uliczny i Domowy”;
  • Bez wyborów– wspomnienia Andreja Sannikowa, kandydata na prezydenta Białorusi w 2010 roku, diagnozującego z tej perspektywy białoruską dyktaturę.

Ziemiaństwo – kres epoki
Kwartalnik „Karta”, nr 87, 2016 rok

Dodaj komentarz

Konkursy

Cytaty


Magazyn

Sonda

Działalność której instytucji zajmującej się promowaniem designu cenisz najbardziej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR