• 2016-06-27

Ziemiaństwo – kres epoki

87. numer kwartalnika „Karta” jest zbiorem świadectw ukazujących specyfikę losu ziemiaństwa do roku 1945. Fotografie z XIX i początku XX wieku wprowadzają w świat dworu i gospodarstwa ziemiańskiego, a relacje – wspomnienia i dzienniki – układają się w wielogłosową opowieść o odbudowie majątków po zniszczeniach I wojny, działalności ziemian w dwudziestoleciu i wreszcie ich dziejach w czasie II wojny, przynoszącej początek schyłku epoki.

Kwartalnik „Karta”, nr 87, 2016 rok – okładka (źródło: materiały prasowe)

Kwartalnik „Karta”, nr 87, 2016 rok – okładka (źródło: materiały prasowe)

W numerze:

  • Mężenin teozofów– obraz wakacji w majątku nad Bugiem, gdzie w międzywojniu spędzali wakacje członkowie Polskiego Towarzystwa Teozoficznego. W sielankowym otoczeniu urzeczywistniały się teozoficzne idee „braterstwa wszystkich ludzi”, rodząc głęboką więź, która stała się podstawą działalności konspiracyjnej tej grupy w okresie okupacji;
  • Cena przetrwania– relacja Heinza Hegera, więźnia obozu nazistowskiego, skazanego z paragrafu 175 – za homoseksualizm;
  • 2077 dni niewoli– wspomnienia Tadeusza Wegenera, aresztowanego drugiego dnia wojny i więzionego w oflagach aż do wyzwolenia;
  • Przystań w ruinach– obraz Węgorzewa 1945–47, zasiedlanego po II wojnie przez osadników z Kresów i całej Polski;
  • Fiasko pułapki– opis ucieczki z PRL-u Marka Walickiego, wieloletniego dziennikarza Radia Wolna Europa, i próby sprowadzenia go do kraju przez agenta bezpieki;
  • Teatr spotkań– scena jako rzeczywistość alternatywna wobec zakłamania lat 70., wyrażana przez Tadeusza Walendowskiego w podziemnym piśmie „Teatr Uliczny i Domowy”;
  • Bez wyborów– wspomnienia Andreja Sannikowa, kandydata na prezydenta Białorusi w 2010 roku, diagnozującego z tej perspektywy białoruską dyktaturę.

Ziemiaństwo – kres epoki
Kwartalnik „Karta”, nr 87, 2016 rok

Dodaj komentarz