Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA – POKAZ 4.

23 czerwca Galeria Bielska BWA zaprasza na wernisaż wystawy Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA – POKAZ 4. Stanowi ona kolejną prezentację prac z kolekcji własnej instytucji.

Natalia LL (Natalia Lachowicz), „Egzystencje” I, 1962 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Natalia LL (Natalia Lachowicz), „Egzystencje” I, 1962 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ostatnią dużą wystawą tego typu była 50 obrazów z 2010 roku, na której znalazły się prace dwuwymiarowe: malarstwo oraz grafika i fotografia. Zorganizowana w pięćdziesiątą rocznicę powstania galerii, pokazywała prace artystów związanych w różnym czasie z Galerią Bielską BWA, którzy prezentowali w niej wystawy indywidualne lub uczestniczyli w wystawach zbiorowych, prace znanych artystów polskich lub artystów ważnych z lokalnego punktu widzenia, mających duży wpływ na miejscowe środowisko plastyczne. Pokazowi towarzyszył album, w którym znalazło się ponad 100 reprodukcji prac oraz noty biograficzne artystów i bibliografia dzieł.

Od czasu ostatnij jubileuszowej wystawy kolekcja galerii wzbogaciła się o 350 nowych prac. Obecnie liczy ona 905 dzieł sztuki. Znaczącą część tych prac artyści podarowali galerii; duży zbiór pochodzi z zakupów finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Od kilku lat galerii udaje się także pozyskiwać sponsorów, którzy finansują zakup konkretnej pracy do kolekcji – do tej pory były to przede wszystkim obrazy finalistów Biennale Malarstwa Bielska Jesień.

Tym razem zostaną pokazane nabytki galerii z ostatnich pięciu lat: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek i fotografia. Wśród prezentowanych prac znajdziemy nazwiska ważnych artystów polskich takich jak: Jan Dobkowski, Mirosław Filonik, Aneta Grzeszykowska, Ryszard Grzyb, Koji Kamoji, duety Kijewski/Kocur oraz Kowalski/Janiak, Zofia Kulik, Andrzej Lachowicz, Zbigniew Libera, Robert Maciejuk, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Maria Pinińska-Bereś, Zbigniew Rogalski, Marek Rogulski, Jacek Sempoliński, Paweł Susid, Ewa Zawadzka oraz zagranicznych: Eduard Ovčáček i Jiří Surůvka. Spora grupę tworzą obrazy laureatów nagród i wyróżnień Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Bielskie środowisko plastyczne w grupie nowych nabytków reprezentowane jest rzeźbami lub obiektami Tamary Berdowskiej, Leszka Oprządka i Joanny Żochowskiej, fotografiami Andrzeja Batury, Joanny Chudy i Karoliny Tyrny, obrazami Kariny Czernek, Dariusza Fodczuka, Joanny Rzeźnik, Aguli Swobody i Janiny Wiciejewskiej-Pochopień.

Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA – POKAZ 4.
Od 23 czerwca do 28 sierpnia 2016 roku
Wernisaż: 23 czerwca 2016 roku, godzina 18.00
Galeria Bielska BWA
Bielsko-Biała

Dodaj komentarz