Performance / Galeria Arsenał

24 czerwca Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza na Performance / Galeria Arsenał. To projekt, na który złożą się wystąpienia Lady Nakonechnej, Borisa Nieslonego oraz Ewy Zarzyckiej.

Ewa Zarzycka, „Fikcyjne prawdy”, Zielona Góra, 2011, Galeria BWA, podczas wystawy indywidualnej artystki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ewa Zarzycka, „Fikcyjne prawdy”, Zielona Góra, 2011, Galeria BWA, podczas wystawy indywidualnej artystki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Program:

  • Lada Nakonechna, Hail, 15–20 minut
  • Boris Nieslony, A feather fell down on Bialystok,  30–40 minut
  • Ewa Zarzycka, Artysta musi być gdzie indziej…, 20–30 minut

Lada Nakonechna – jest artystką badającą pojęcie czasu i percepcji przestrzeni poprzez skrzyżowanie różnych mediów jak performance, film, badanie historii i codzienności, pedagogika, rysunki tekstualne, film, instalacja itp. Od 2005 roku jest członkinią grupy R.E.P. (Revolutionary Experimental Space) – kolektywu artystycznego zainteresowanego procesem budowania społeczności oraz kształtowaniem politycznie zaangażowanego pokolenia artystów ukraińskich, który cechuje postawa krytyczna i eksperymentalne podejście. Nakonechna jest również kuratorką (członkinią grupy kuratorów i aktywistów Hudrada) oraz edukatorką (współtworzyła Kurs Sztuki Współczesnej – niezależny program edukacyjny w Kijowie, w którego ramach poprzez doświadczenie bada różne sposoby studiowania i praktykowania sztuki w dzisiejszych czasach). W 2015 roku była współzałożycielką Method Fund. Traktuje sztukę zarówno jako aktywność społeczną, jak i delikatne narzędzie zmiany społecznej. Jej prace, często zwracające uwagę na zasady poznania wizualnego i uwidaczniające manipulacyjne aspekty struktur wizualnych i werbalnych, oparte są na wierze w emancypacyjny potencjał sztuki. Artystka mieszka i pracuje w Kijowie.

Boris Nieslony – w latach 70. zajmował się malarstwem, rysunkiem, obiektami, muzyką (free jazz), fotografią, instalacją, interwencjami, książką artystyczną oraz akcjami interdyscyplinarnymi. W okresie 1970–1976 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie i Hamburgu. W trakcie swojej kariery performera Nieslony podjął się również roli organizatora wydarzeń artystycznych oraz badacza, scalając te trzy sfery działania. Artysta zawsze przyjmował postawę krytyczną wobec kwestii politycznych i społecznych i właściwie całe swoje życie poświęcił tej artystycznej manifestacji. W 1977 roku był współzałożycielem Kunstlerhaus w Hamburgu, a w 1978 – Kleinen Ausstellungsraum (dosł. małej przestrzeni wystawienniczej), która została pomyślana jako miejsce stałej prezentacji instalacji i sztuki performance w Niemczech. W 1981 roku przeprowadził szereg akcji artystycznych, takich jak Das Konzil (Sobór), w której skonfrontował ze sobą 70 osób siedzących przez 30 dni i nocy wokół dużego stołu. W maju 1982 roku zrealizował performance Das Konzil 2, również w formie 30-dniowego odosobnienia, po którym nastąpiła otwarta akcja odbywająca się wewnątrz dwóch wielkich kontenerów. Artysta najpierw umieścił je na środku ulicy, a następnie przeniósł do przestrzeni teatralnej. W efekcie tych wydarzeń zrodziła się idea stworzenia Performance Art Network (Sieci Sztuki Performance), która trwa do dziś – zmaterializowana w rzeźbie Die Schwarze Lade (Czarna Skrzynia, 1982) oraz w działaniu w ramach stowarzyszenia ASA-European (od 1990 roku). W 1986 roku Nieslony zorganizował pierwszą serię akcji w ramach grupy Black Market. W 1990 roku powołał stowarzyszenie ASA-European, które było autonomiczną strukturą łączącą rozmaitych artystów performance i teoretyków sztuki. W 2002 roku założył E.P.I. Zentrum – European Performance Institute. W ostatnich latach prezentował na całym świecie liczne performance’y, zajmuje się również działalnością edukacyjną, prowadzi wykłady i warsztaty.

Ewa Zarzycka – urodziła się w Szczecinie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studiowała grafikę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Od 2008 związana jest z tą właśnie uczelnią, gdzie od 2009 prowadzi zajęcia ze sztuki performance. Zajmuje się przede wszystkim sztuką performance .Tworzy także filmy, nagrania dźwiękowe, rysunki, instalacje. Zasadniczą częścią jej działalności jest prowadzenie zeszytów, rodzaju notatników i dzienników, o których Zbigniew Warpechowski pisał: Tam jest historia sztuki, krytyka sztuki, komentarze, refleksje, rozważania, listy do przyjaciół, żarty, proza i poezja i nie wiem co jeszcze. Twórczość Ewy Zarzyckiej trudna jest do ujęcia w całość i skomentowania. Jest procesem myślenia, prowadzonym w dialogu z innymi i w otwarciu na to, co się zdarza. W rozumieniu Zarzyckiej twórczość nierozerwalnie wiąże się z życiem prywatnym, spotkaniami, zdarzeniami, podróżami, lekturami. Dotyczy istoty sztuki, ale także roli artysty, charakterystyki procesu tworzenia. Mieszka w Lublinie i w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Performance / Galeria Arsenał
24 czerwca 2016 roku, godzina 17.00
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz