Procedery sztuki lat 70.

Procedery sztuki lat 70. to wystawa pokazująca pierwsze działania performatywne w polskiej sztuce lat 70. i końca lat 60. Jej wernisaż odbędzie się 23 czerwca w siedzibie Fundacji Profile w Warszawie.

Ewa Partum, „Zmiana”, 1974 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ewa Partum, „Zmiana”, 1974 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa składa się głównie z dokumentacji fotograficznej i filmowej, archiwalnych opisów i komentarzy oraz proponuje wgląd w praktyki radykalnych artystów sytuujących się wówczas poza oficjalnym obiegiem sztuki, a obecnie zaliczanych do klasyków neoawangardy. Zebrana dokumentacja prezentuje działania, których performatywnosć pozwalała twórcom wyjść poza kanoniczne narracje modernizmu i otwierać sztukę na kontekst społeczny i polityczny.

Zapisy filmowe i fotograficzne ukazują krytyczny potencjał performatywnych praktyk w przekraczaniu granic wizualnej percepcji, naruszaniu hierarchicznych relacji pomiędzy twórcą i odbiorcą i aktywizowaniu publiczności, wyprowadzaniu sztuki poza instytucjonalne ramy i sytuowaniu jej w przestrzeni społecznej.

Spojrzenie na „procedery” tej sztuki z punktu widzenia tzw. zwrotu performatywnego wydobywa bardziej złożony obraz praktyk artystycznych lat 70. i końca lat 60., postrzeganych poza dominującą w myśleniu o sztuce tego czasu kliszą konceptualizmu. A związane z perspektywą performatywną pojęcia relacyjności, partycypacyjności i sprawczości pozwalają na sytuowanie tej sztuki w przestrzeni politycznej.

Artyści: Włodzimierz Borowski, Wojciech Bruszewski, Andrzej Dłużniewski, Jarosław Kozłowski, KwieKulik, Natalia LL, Andrzej Matuszewski, Andrzej Partum, Ewa Partum, Józef Robakowski, Jerzy Rosołowicz, Jan Świdziński, Warsztat Formy Filmowej, Krzysztof Wodiczko.

Procedery sztuki lat 70.
Od 23 czerwca do 17 września 2016 roku
Wernisaż: 23 czerwca 2016 roku, godzina 19.00
Kuratorka: Bożena Czubak
Fundacja Profile
Warszawa

Dodaj komentarz