• 2016-06-22

Spoiwa Kultury 2016

24 czerwca rusza XVII edycja festiwalu Spoiwa Kultury w Ośrodku Teatralnym Kana w Szczecinie.

„We keep coming back” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„We keep coming back” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tegoroczne Spoiwa Kultury są poświęcone przede wszystkim pojedynczemu człowiekowi, który wypróbowuje różne strategie nawiązywania relacji ze zbyt trudną lub zbyt absurdalną rzeczywistością. Jednocześnie festiwal jest opowieścią o bezkresie ludzkiej wyobraźni – o tworzeniu (z tego, co jest pod ręką) „alternatywnych światów”. O tym, jak z pozornej izolacji i opuszczenia może zrodzić się wolność. Będzie więc groteskowo, magicznie, prześmiewczo, melancholijnie, zaskakująco, radośnie. Kabaretowo, widowiskowo i kameralnie.

W Programie m.in.:

  • We keep coming back (Wciąż powracamy) spektakl,
  • Gatunki chronione – performance | Rafał Urbacki i Anu Czerwiński (Polska),
  • Kabaret Olbrzymów – spektakl | Teatr Cinema (Polska),
  • Mikroelementy – mikroakcje w mieście,
  • Silence in me – warsztat | prowadzenie: Kazuya Nagaya (Japonia),
  • Intro – spektakl | Teatr Dada von Bzdülöw (Polska).

Bohaterami spektaklu We keep coming back (Wciąż powracamy) są ocalali z Holokaustu rodzice Mary, którzy po wojnie wyjeżdżają z Polski. W Szwecji w 1949 roku przychodzi na świat ich córka. Kiedy ma 2 lata, emigrują do Kanady, gdzie Mary dorasta, zakłada rodzinę i rodzi syna – Michaela. 65 lat później matka i syn podejmują decyzję o wspólnej podróży do Polski. Nie podejrzewają, że wyprawa do kraju przodków ukaże im – jak w lustrzanym odbiciu – problemy trzeciego powojennego pokolenia Polaków, poszukujących utracone żydowskie korzenie. We Keep Coming Back opowiada prawdziwą historię ich podróży. Opowiada też o tym, jak zderzenie osobistej żydowsko-polskiej biografii ze współczesnymi polsko-żydowskimi narracjami przyczynia się do rekonstrukcji rodzinnej tożsamości. I o spotkaniach, które są początkiem zupełnie nowych, nieoczekiwanych historii.

Gatunki chronione są próbą krytycznej refleksji na temat sposobu postrzegania osób o alternatywnej motoryce, bez nadużywanych w mediach narracji „ofiary” albo „superbohatera”. Jest to projekt łączący dwie formy (film dokumentalny i performance ruchowy), mówiący o różności i równości bez nachalnej dydaktyki. Gatunki… są dynamiczne, nieustannie poszukują języka, w którym mogą opowiedzieć o swoich alternatywnych ciałach tu i teraz: w zastanym czasie i w danych im „okolicznościach przyrody”.

„Gatunki chronione”, fot. Aleksander Joachimiak (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Gatunki chronione”, fot. Aleksander Joachimiak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spektakl Intro czerpie inspiracje, rozpoznanie oraz nerwową melancholię z niegasnącego ducha ruchu Dada, który – jak mówili jego apostołowie – Był, Jest i Będzie. 99 lat po emanacji Dada w Zürichu (1916), któremu towarzyszył zapach krwi z okopów pod Verdun, narodowe uniesienia oraz objawienia fatimskie, Azazel, czy jak go tam zwą talmudyści i islamiści, zagościł w Polsce. Pod skrzydłami Azazela Polska stała się tezą, syntezą i antytezą jednocześnie, a w Polaku wzrasta przekonanie, że Jeden znaczy więcej niż Wiele.

Kabaret Olbrzymów przedstawia obrazy nędzy i rozpaczy, cierpienia ludu prostego, wyniosłość urzędników, pychę sponsora, miałkość artystów. A wszystko to spisane z zatroskanych serc ojców – tak zaczyna się kabaret. Potem następują po sobie żywe obrazy, piosenki, skecze. Wszystko w klimatach absurdalnych i surrealistycznych.

Podczas warsztatów Silence in me (prowadzenie: Kazuya Nagaya) z pomocą mis zen (instrumentów stosowanych w japońskim buddyzmie) uczestnicy będą mogli doświadczyć znaczenia obecnej w sobie wewnętrznej ciszy; ciszy, której nie jesteśmy zazwyczaj świadomi, która jednak nie opuszcza nas nigdy nawet na chwilę. Będą mogli w większym stopniu poczuć jej istnienie, doświadczyć uczucia wzrastania i otaczania przez ciszę.

Mikroelementy to małe aktywności artystyczne budujące innowacyjny, intrygujący dialog z wybranym fragmentem miasta, których celem jest podarowanie przechodniom zaskoczenia, błyskotliwego komentarza do otaczającej go rzeczywistości, pretekstu do zatrzymania się i zamyślenia, realizowane przez młodych twórców (szukających szczelin pomiędzy technologią, miastem i człowiekiem).

XVII Spoiwa Kultury
Od 24 czerwca do 3 lipca 2016 roku
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie

Dodaj komentarz