Wodiczko, Althamer i Sasnal o migracji

Jak o konsekwencjach współczesnych migracji opowiadają jedni z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich artystów wizualnych? Prace Wilhelma Sasnala, Pawła Althamera, Honoraty Martin, Łukasza Surowca, Krzysztofa Wodiczko oraz izraelskiej artystki Yael Bartana tworzą drugą edycję projektu artystycznego Migracje | Kreacje, który rozpocznie się 28 czerwca.

Krzysztof Wodiczko, „Goście”, 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Wodiczko, „Goście”, 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Migracje | Kreacje to artystyczny dialog podejmujący jeden z najbardziej rozpalających publiczną dyskusję tematów – współczesnych migracji. Druga edycja projektu poszukuje odpowiedzi na pytania o status migracji w świecie, w którym łatwości w przemieszczaniu się za sprawą nowoczesnej techniki towarzyszą odwieczne problemy nieufności, a czasami wrogości wobec obcych. Prace artystów o międzynarodowej sławie kreślą portret nie tylko współczesnego nomady, ale i tych, do których przybywa.

Projekt jest realizowany w nieprzypadkowym miejscu. Gdynia jest miastem wzniesionym przez migrantów, a z jej portu, przez Dworzec Morski, obecną siedzibę Muzeum Emigracji, przez dziesięciolecia tysiące Polaków udawały się na emigrację. Prace realizowane specjalnie w ramach tego wydarzenia komentują współczesne wątki migracyjne skupiając się na ich wymiarze społecznym. Umiejscowienie Migracji | Kreacji w gdyńskim porcie, gdzie niegdyś funkcjonował rozbudowany system obsługi ruchu wychodźczego, staje się głosem w dyskusji na temat współczesnych ruchów migracyjnych. Zaproszeni artyści poszukują odpowiedzi na pytania, jak w obecnej sytuacji geopolitycznej podjąć dialog wobec integracji „obcego”. Projekt Krzysztofa Wodiczko pt. Goście zostanie dodatkowo zaprezentowany międzynarodowej publiczności festiwalu Open’er jako część STREFY GDYNIA. Po zakończeniu festiwalu projekcję będzie można oglądać w siedzibie muzeum, przy ul. Polskiej 1.

Program towarzyszący wystawie koncentruje się na relacji między przestrzenią a migracją – tym, w jaki sposób ruchy migracyjne wpływają na urbanistykę, jak miasta próbują rozlokowywać przybyłych migrantów w swojej przestrzeni. Tematem spotkania o architekturze humanitarnej będzie praca architektów w obliczu kryzysu migracyjnego na świecie na przykładzie obozu dla uchodźców w Za’atari. Zostanie ona porównana z historią stacji emigracyjnej na Ellis Island oraz z kompleksem budynków obozu emigracyjnego w Gdyni, który powstał w dwudziestoleciu międzywojennym. Po pokazie krótkometrażowych filmów JR – francuskiego artysty słynącego z wykorzystania wielkoformatowych zdjęć w przestrzeni miasta – będzie można porozmawiać o tym, jak street art porusza problematykę migracyjną.

Tegoroczna edycja Migracji | Kreacji odbywa się pod hasłem „Wejście do portu”. Industrialne tereny gdyńskiego portu, stanowiące niejako naturalne tło dla projektu, są też jego bohaterem. Spacery wokół obiektów architektury przemysłowej pozwolą odkryć związki pomiędzy historią tego miejsca a wątkami współczesnymi. Ludzie przyjeżdżali do Gdyni zachęceni wizją „nowego miasta”, w poszukiwaniu lepszego życia bądź traktowali je jako przystanek na drodze do wielkiego świata. Tworząc Gdynię, kształtowali jej tożsamość – miasta otwartego na świat. Na szlaku spacerów architektonicznych pod przewodnictwem architektki Anny Orchowskiej-Smolińskiej będzie można zapoznać się ze zmieniającą się funkcją budynków stojących w portowej dzielnicy Gdyni oraz odkryć historie tych już nieistniejących, jak portowa wieża ciśnień czy Magazyn Aukcji Owocowych. Będzie to wyjątkowa okazja do zwiedzania czynnego portu, dotąd nieeksplorowanego przez szerszą publiczność.

Finałem Migracji | Kreacji będzie podróż po kulinarnych tradycjach krajów, z których pochodzą migranci mieszkający w Polsce. Jak w nowatorski sposób połączyć gastronomię z działalnością społeczną pokaże Kuchnia Konfliktu – mobilna restauracja i przedsiębiorstwo społeczne, które na dwa lipcowe dni przeniesie się na teren Muzeum Emigracji, żeby serwować dania z państw objętych konfliktem. W gdyńskiej odsłonie przedsięwzięcia będzie można poznać kulturę Czeczenii. W menu pojawią się – pełne aromatu ziół – dania kuchni kaukaskiej.

Program:

  • 28 czerwca – 17 lipca | Wystawa główna | Port Gdynia, Muzeum Emigracji28.06, godz. 18.00 | Wernisaż | ul. Polska przy Rondzie Karlskrona
  • 29 czerwca – 2 lipca | Pawilon Krzysztofa Wodiczko | strefa gdyńska Gdynia Noc | Gdynia Dzień, Open’er Festival
  • 30 czerwca, godzina 17.00 | Street art a przestrzeń migracji – filmy z prelekcją, rozmowa | Muzeum Emigracji
  • 2 lipca, godz. 12.00 | Spacer architektoniczny po gdyńskim porcie | start: Urząd Morski w Gdyni, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
  • 5 lipca, godz. 18.00 | Krzysztof Wodiczko, Goście – odsłona projektu w Muzeum Emigracji | sala wystaw czasowych
  • 7 lipca, godz. 17.00 | Architektura humanitarna – film z prelekcją, rozmowa | Muzeum Emigracji
  • 9 lipca, godz. 16.00 | Spacer architektoniczny po gdyńskim porcie | start: Urząd Morski w Gdyni, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
  • 14 lipca, godz. 17.00 | Dzielnice migracyjne – film, rozmowa | Muzeum Emigracji
  • 16 lipca, godz. 16.00 | Spacer architektoniczny po gdyńskim porcie | start: Urząd Morski w Gdyni, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
  • 16–17 lipca | Kuchnia Konfliktu – warsztaty kulinarne, street food, finisaż wystawy | Muzeum Emigracji

Migracje | Kreacje 2. Wejście od portu
Wystawa, spacery architektoniczne, warsztaty, wykłady, projekcje filmowe
Od 28 czerwca do 17 lipca 2016 roku
Muzeum Emigracji w Gdyni

Dodaj komentarz