Linie rytmiczne

Od 8 czerwca w Muzeum Miejskim Wrocławia można oglądać wystawę Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie rytmiczne. W kręgu specjalistów zajmujących się sztuką XX wieku, artysta uznawany jest za jednego z pionierów nurtu abstrakcji w sztuce.

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – B5, ok. 1925, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – B5, ok. 1925, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rysunki Wacława Szpakowskiego, zbudowane z jednej nieprzerwanej linii, to piękne, rytmiczne, quasi-labiryntowe formy o charakterze wizualno-czasowym. Wacław Szpakowski wprowadził oryginalną koncepcję obrazu – jego dzieła można określić jako swoiste „obrazy czasowe”.

Wacław Szpakowski w mieszkaniu przy ul. Widok 2/4 we Wrocławiu, 1948, fot. Andrzej Wierzchowiecki, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski w mieszkaniu przy ul. Widok 2/4 we Wrocławiu, 1948, fot. Andrzej Wierzchowiecki, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dla widza stykającego się po raz pierwszy z tymi rysunkami niezwykle atrakcyjne powinno być rozpoznanie i prześledzenie ich struktury wizualnej, tworzącej piękne, rytmiczne, quasi-labiryntowe formy.

Na wystawie, oprócz rysunków, fotografii i szkiców Wacława Szpakowskiego, zaprezentowane zostaną m.in. : archiwalia związane z życiem i twórczością artysty oraz animacje jego Linii rytmicznych.

Projekt zrealizowany w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wacław Szpakowski – urodził się w Warszawie w  roku 1883. Jest twórcą rysunkowych Linii rytmicznych, powstających w latach 1900–1951 i prekursorem abstrakcji geometrycznej w sztuce. Pierwsza prezentacja jego prac odbyła się już po śmierci artysty w Muzeum Sztuki w Łodzi w 1978 roku, a pierwsza wystawa monograficzna – w 1992 roku w Brukseli (galeria Atelier 340). Dzieła Szpakowskiego brały udział w wielu wystawach polskiej sztuki za granicą (Presences Polonaises, Centrum Pompidou, Paryż 1983; Europa, Europa, Bonn 1994). Pokazane zostały na wystawie Inventing Abstraction, 1910–1925 w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (2012/2013), podsumowującej początki nurtu sztuki abstrakcyjnej na świecie. Zmarł we Wrocławiu w 1973 roku.

Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie rytmiczne 
Od 8 czerwca do 31 lipca 2016 roku
Kurator wystawy: Elżbieta Łubowicz
Organizatorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizatorzy: Narodowe Forum Muzyki, Biuro Festiwalowe Impart, Dolnośląski Festiwal Artystyczny przy OKiS, Muzeum Miejskie Wrocławia
Partner strategiczny: KGHM Polska Miedź S.A.
Muzeum Miejskie Wrocławia – Pałac Królewski

Dodaj komentarz