Rauschenberg w Łodzi

Do 11 września w Atlasie Sztuki w Łodzi będzie można oglądać wystawę prac Roberta Rauschenberga pt. Travels. Znajdą się na niej fotografie artysty oraz prace z cyklu Soviet/American Array.

Robert Rauschenberg, wystawa „Travels” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Robert Rauschenberg, wystawa „Travels” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przygotowana przez dr Alion Nordström wystawa ma wiele wymiarów. Jak zauważa w swoim eseju towarzyszącym wystawie Alison Nordström wystawa w Atlasie Sztuki:

Jest pierwszą prezentacją tak wielu prac Rauschenberga w polskiej instytucji, jak również pierwszym pokazem obejmującym ten okres jego twórczości. Nieobecność Rauschenberga i innych gwiazd amerykańskiej sztuki drugiej połowy XX wieku na wystawach w Polsce jest porównywalna do amerykańskiej ignorancji co do polskiej sztuki tego samego okresu. Okoliczności tego stanu rzeczy po jednej i po drugiej stronie mogą być dziś rozpatrywane jako dodatkowa, obopólna szkoda wyrządzona przez zimną wojnę. To naprawdę istotne, aby praca stworzona w latach 80. jako akcja służąca międzynarodowemu porozumieniu mogła być teraz wystawiona w Polsce jako dowód, że takie porozumienie jest możliwe.

W katalogu wystawy obok wspomnianego wcześniej eseju autorstwa dr Alison Nordström zostaną opublikowane teksty autorstwa prof. Marii Poprzęckiej i dr Adama Mazura, które przybliżają sylwetkę tego wybitnego artysty z polskiej perspektywy.

Na wystawie zostanie zaprezentowany wybór 37 fotografii artysty oraz prace z cyklu Soviet/American Array przygotowane niegdyś na wystawę Rauschenberga w Moskwie w 1989 roku. Ekspozycja ta była pierwszą wystawą amerykańskiego artysty w Związku Radzieckim od czasu zakończenia II wojny światowej. Doszło nawet do tego, że rok później zaproszono Roberta Rauschenberga, by wystawił w radzieckim pawilonie na weneckim Biennale i tym samym został pierwszym artystą reprezentującym kraj nie będący jego własnym.

Prace Roberta Rauschenberga prezentowane na wystawie pochodzą z Kolekcji Fundacji Roberta Rauschenberga w Nowym Jorku.

Robert Rauschenberg, Travels
Od 11 czerwca do 11 września 2016 roku
Wystawa towarzyszy 15. edycji Fotofestiwalu w Łodzi
Atlas Sztuki
Łódź

Dodaj komentarz