Bujnowski wychodzi poza malarstwo

10 czerwca w warszawskiej Zachęcie zostanie otwarta wystawa Rafała Bujnowskiego pt. Maj 2066. To projekt odmienny od dotychczasowych realizacji artysty. Na pokaz składają się wyłącznie najnowsze, bardzo zróżnicowane prace, m.in. dokumentacja filmowa, serie obrazów namalowanych w ostatnich miesiącach oraz grafiki, jak również dwa obiekty, samochody vintage, zapożyczone z materialnego świata rzeczy.

Rafał Bujnowski, kadr z filmu przygotowanego na wystawę w Zachęcie, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rafał Bujnowski, kadr z filmu przygotowanego na wystawę w Zachęcie, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ekspozycja w Zachęcie może być zaskoczeniem, bo Bujnowski jest przede wszystkim znanym malarzem. Od początku w jego sztuce proces/czynność malowania podlegała konceptualizacji, a sam obraz traktowany był najczęściej jako materialny przedmiot. Rezultatem takiego podejścia jest dekonstrukcja malarstwa rozumiana jako afirmacja i przetwarzanie jego podstawowych fizycznych elementów, a zarazem ich ponowne obnażenie czy uświadomienie –zarówno w polu tworzenia, jak i odbioru. Według artysty malarstwo jest bliskie historycznym już zjawiskom w sztuce, na różne sposoby demaskującym iluzyjny charakter medium i jego przedmiotowość. Wątki te powracają we współczesnych działaniach twórców powtarzających akty twórcze już dokonane, by ponownie przeżyć lub odkryć to, co już jest wiadome.

Bujnowski przekracza ograniczenia medium, a zarazem dotyka zagadnień czasu, kluczowych dla koncepcji wystawy, opartej na skokach czasowych zarówno w przyszłość, jak i w przeszłość. Mamy obrazy z tu i teraz, ale postarzone – w stanie, w jakim byłyby za pięćdziesiąt lat. Stąd tytuł wystawy wskazujący na dyskretnie uprawianą futurologię – badanie prawdopodobieństwa i możliwego stanu materialnego rzeczy. Futurologia wynika z założenia, że przyszłość istnieje w takim zakresie, w jakim jest zdeterminowana przez łańcuch przyczynowo-skutkowy sięgający naszej teraźniejszości.

Czy na wystawie mamy więc do czynienia z apologią przypadkowości? W dużej mierze to właśnie przypadek zadecydował o wyborze prac, a proces konceptualizacji projektu przebiegał szybko i spontanicznie, na drodze kojarzenia różnych sytuacji, zdarzeń, przedmiotów. Uświadomienie sobie nieodpartej obecności i czasowości przedmiotów wywołuje w nas odczucie przypadkowości istnienia. Powtarzające się zdarzenia ujawniają pewne prawidłowości, stałe relacje stanów rzeczy, procesów zachodzących w rzeczywistości, co zmniejsza poczucie ich absurdalności. Oparta na takich przypadkach i nieprzewidywalności logika procesów naturalnych stała się dla Bujnowskiego metodą formowania własnych prac.

Wystawa oddaje względność odczuwania czasu i myślenia o nim. Nie chodzi o strzały do tarcz zegarowych, by zatrzymać to, co bezpowrotnie tracimy. Konkluzja jest zawsze taka sama: ars longa, vita brevis.

Rafał Bujnowski, Maj 2016
Od 11 czerwca do 21 sierpnia 2016 roku
Wernisaż: 10 czerwca 2016 roku, godzina 19.00
Kuratorka: Maria Brewińska
Partner wystawy: Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Warszawa

Dodaj komentarz