Apostolado

Od 10 czerwca w Muzeum Rzemiosła w Krośnie można będzie podziwiać cykl Apostolado. Mirosław Sikorski wg El Greca. Malowidła, zróżnicowane formatem, to przede wszystkim zespół niezwykłych portretów kardynalskich inspirowanych twórczością El Greca.

„Apostolado. Mirosław Sikorski wg El Greca” – plakat (źródło: materiały pasowe organizatora)

„Apostolado. Mirosław Sikorski wg El Greca” – plakat (źródło: materiały pasowe organizatora)

Wystawa składa się ponad 40 płócien wykonanych techniką olejną bądź mieszaną – łączącą temperę i olej. Tytuł cyklu nawiązuje do popularnych w Hiszpanii zespołów osobnych portretów, które były przedstawieniami dwunastu apostołów, rozszerzonych o wizerunek Chrystusa. Tworzyły one swego rodzaju galerię portretową dedykowaną konkretnemu miejscu.

[…] Spod pędzla El Greca wyszło kilka cykli Apostolado. Obrazy Mirosława Sikorskiego były już prezentowane w wielu miastach Polski – na rozpoczęcie sezonu turystycznego będzie je można obejrzeć w Krośnie.

[…] W przestrzeni XVII-wiecznej Wieży Farnej zapętla się czas, czyniąc kluczowym XVII stulecie. Zarówno wizerunki apostołów jak i portrety kardynałów – które tak zainspirowały Mirosława Sikorskiego, powstawały u schyłku życia El Greca – na początku XVII w.

Za najważniejszy dla stworzenia własnej interpretacji uznaje Sikorski Portret kardynała Tavery namalowany przez El Greca pomiędzy 1608 a 1614 rokiem. Jest to wizerunek szczególny, ponieważ Juan Tavera zmarł zanim powstał portret. Nie zachowało się też żadne przedstawienie kardynała, gdyż ten nie pozwalał siebie malować […].

Drugim ważnym dla Sikorskiego dziełem El Greca jest portret Wielkiego Inkwizytora Królestwa Hiszpanii kardynała Fernando Nino de Guevary, który powstał ok. 1600 roku […].

Interpretacja twórczości El Greca dokonana poprzez cykl Mirosława Sikorskiego silnie oddziałuje na widza, szczególnie w przestrzeni Wieży Farnej w Krośnie. Często duże formaty dzieł, użycie elementów abstrakcyjnych, sposób ukazania sytuacji na obrazie przez spojrzenie z góry czy z perspektywy, a przede wszystkim mnożenie postaci dokonane na niektórych płótnach, potęgują w odbiorze zjawiskowość wystawy.

Moje wyjściowe założenie dotyczące interpretacji polegało na zwielokrotnieniu wizerunków. Zwielokrotnienie wydaje mi się właściwszym określeniem, ponieważ w rozwijaniu tego pomysłu nie dążyłem do multiplikacji obrazów El Greca, lecz do przedstawienia nowego wariantu wizerunku sportretowanych przez niego osób […] –  wyjaśnia swoją koncepcję artystyczną Sikorski.

Janusz Wałek, fragmenty eseju Apostolado dzisiaj

Apostolado. Mirosław Sikorski wg El Greca
Od 10 czerwca do 3 lipca 2016 roku
Wernisaż: 10 czerwca 2016 roku, godz. 18.00
Muzeum Rzemiosła w Krośnie – Wieża Farna
Krosno

Dodaj komentarz